Lijmen voor verpakkingsmaterialen in de levensmiddelenindustrie.

Wie voedselveiligheid van verpakkingen nastreeft zal ook rekening houden met lijmen die gebruikt worden voor het lijmen van folies of voor de etikettering! Feica (the Association of the European Adhesive & Sealant Industry) organiseerde voor de geïnteresseerden het seminarie: Safe Adhesives for Safe Food op 20 juni te Brussel.

Een eerste presentatie, gegeven door Herman Onusseit, Expert Consultant Packaging Adhesives begeleidde het publiek  op een logische en gestructureerde wijze door een aantal basisgegevens zoals de huidige Europese migratie- wetgeving ,de prioriteiten die gelegd worden (inkten en lijmen) en het verschil tussen de doelstellingen van EFSA en de doelstellingen van REACH .Er zijn 2 manieren om het migratierisico vast te leggen. In de eerste plaats kan gebruik gemaakt worden van migratie predictie modellen. Hierbij kan in functie van de belangrijkheid van een component in een verpakking worden gekozen tussen worst case berekeningen of echte rekenmodellen (AKTS, FABES). Dit kan reeds voldoende zijn om de grootte van het risico in te schatten.  Indien meer zekerheid wordt gezocht zullen globale en specifieke migratietesten worden uitgevoerd. Hierbij worden de verschillende soorten levensmiddelen nagebootst door verschillende simulanten. Het verpakkingsmateriaal en de simulant worden dan afhankelijk van afvulcondities en distributievereisten  gedurende een bepaalde tijd aan een bepaalde temperatuur met elkaar in contact gebracht. Nadien wordt gemeten hoeveel componenten van het verpakkingsmateriaal in het levensmiddel zijn doorgedrongen.

Beate Kettlitz, FoodDrinkEurope van FOODDRINK Europe, geeft aan dat er op Europees vlak naast de algemene verordeningen en richtlijnen geen speciale maatregelen getroffen zijn voor lijmen. Daarvoor dienen we terug te grijpen naar bestaande nationale wetgevingen en niet EU-regelingen zoals FDA-normen. Voor FOODDRINK Europe ligt de prioriteit voor de volgende wetgevende handelingen in de eerste plaats vooral bij karton en board , vervolgens bij inkten en dan bij lijmen vooraleer er over vernissen en coatings wordt gesproken.

Volgens Alexandra Ross, HB Fuller, Product Regulatory Specialist EIMEA, zou, omdat er voor lijmen geen speciale regelingen getroffen zijn in de EU-wetgeving, er ook geen verplichting zijn voor een declaration of compliance. De verantwoordelijkheid voor het uiteindelijke gebruiksklare verpakkingsmateriaal is een gedeelde verantwoordelijkheid. Hierbij dient eerst zo veel mogelijk info over de grondstoffen verzameld te worden. Daarna dient een grondige evaluatie gedaan te worden van de gehele verpakking en tenslotte een evaluatie van het aandeel van de lijmen in die verpakking.

Matthias Leydecker, Coim, Regulatory Affairs, overloopt de stappen die converters moeten nemen om zonder problemen te kunnen werken. Voor wat niet in de Europese wetgeving te vinden is wordt gezocht in de nationale wetgeving of wordt er verwezen naar FDA.

Monika Toeniessen, Henkel, Product Safety & Regulatory Affairs Adhesive Technologies EMEA, geeft ons een wel onderbouwde uitleg over de transfer mechanismen van minerale oliën naar vooral vloeibare of droge vette levensmiddelen en de toxicologische  gevaren voor onze gezondheid.

Ten slotte sluit Annette Schaefer, Head of Sector - Food Contact Materials - DG SANCO, EU Commission, de studiedag af met een zicht op toekomstige ontwikkelingen in de EU-wetgeving, waarbij duidelijk wordt dat er niet alleen steeds meer diepgaander zal gewerkt worden, maar dat bestaande wetgeving ook onderwerp zal zijn van evaluatie.

Alle presentaties zijn beschikbare via de website van Feica: http://www.feica.com/ehs-sustainability/food-contact