Slim netwerken in 4 stappen

Tijdens een inspiration@dinner sessie van het Innovatiecentrum kwam Prof. Tom Elfring toelichten hoe een goed netwerk eruit moet zien, en wanneer en waarom een netwerk een negatief effect kan hebben op de bedrijfsprestaties. Een samenvatting.

Als we namelijk onze natuurlijke instincten volgen, dan krijgen we een verkeerd netwerk… we blijven bewegen in een gesloten netwerk, waarin iedereen elkaar kent. En dat is net hetgeen er voor zorgt dat we weinig toegang krijgen tot nieuwe kennis en mogelijkheden.

Het Innovatiecentrum vat de belangrijkste tips van Prof. Elfring samen…

Vooraleer je je netwerk onder de loep neemt of verder uitbouwt, is het belangrijk om het doel van netwerken in kaart te brengen voor jou en je bedrijf. Maw wil je inspiratie om te innoveren of ben je bijvoorbeeld op zoek naar gespecialiseerde technologische informatie?

De vier stappen om slim te netwerken

1.De omvang van je netwerk

Zorg ervoor dat je een omvangrijk netwerk hebt. Want hoe meer netwerkrelaties, hoe meer informatie over nieuwe kansen en middelen je krijgt. Een belangrijke kanttekening is wel dat je netwerk niet te eenzijdig mag zijn. 

Het grote nadeel van een groot netwerk, is dat dit veel tijd vraagt in onderhoud. Dit gaat dan ten koste van andere zaken, zoals bijvoorbeeld het managen van de onderneming. Daarboven komt dat we de neiging hebben om ons erg te richten op onze eigen sector, maw dat netwerk waar we al meerdere relaties in hebben. Dit geeft als gevolg dat verschillende netwerkcontacten hetzelfde nieuws brengen, maw we onderhouden ze allen voor dezelfde informatie. 

Een groot netwerk hebben is één iets, maar rekening houdende met bovenstaande negatieve effecten, pak je dit het best zo efficiënt mogelijk aan. Hoe je dit doet, komt in de volgende drie puntjes aan bod.

 2.Diversiteit van je netwerk

Zorg dat je een divers netwerk hebt. Hoe meer toegang tot verschillende types informatie, hoe beter.

Inspirerend voorbeeld: een manager vroeg aan zijn assistente om elke woensdagmiddag een lunch te regelen met iemand die hij nog niet kende. 

Als je dit toepast voor teams, dan blijkt de prestatie van een team beter te zijn als de mensen zich specialiseren in bepaalde domeinen en ook hun netwerken hier overeenkomstig mee opbouwen. Belangrijk is wel om (in)formele integratie mechanismen in te bouwen waarbij er regelmatig overleg is om informatie met elkaar te delen, te vergelijken en te analyseren.

3.Structurele gaten in je netwerk

Een divers netwerk hebben is goed, maar een divers netwerk hebben waarbij de verschillende contacten elkaar niet kennen is nog beter. Dit worden structurele gaten genoemd.

Bijvoorbeeld: een service club bestaat uit een divers netwerk (met allen andere achtergronden), maar iedereen kent elkaar. Er zijn dus geen structurele gaten.

Hoe meer structurele gaten in je netwerk, hoe meer informatie je krijgt via zo weinig mogelijk netwerkrelaties. Dat is pas efficiënt netwerken… 

Iemand in een positie met veel structurele gaten, heeft bovendien meer controle over informatie. Hij kan die informatie (gedeeltelijk) doorgeven, voor zichzelf houden of mensen tegen elkaar uitspelen. Bovendien blijkt dat een dergelijk iemand sneller carrière maakt. 

Tip: creëer bewust structurele gaten door contacten op te zoeken buiten je bestaand netwerk. Zoek bv. in deelnemerslijsten de personen op die het verst verwijderd staan van jouw eigen domein, personen waarvan je denkt “daar kan ik geen gesprek mee aangaan”.

4.Small world

Kies voor nieuwe netwerkrelaties die een centrale positie innemen in andere (kennis)netwerken. Op die manier kan je beter profiteren van het small world principe en dus sneller in contact komen met nieuwe informatie. Hou dus rekening met het netwerk dat achter een netwerkrelatie ligt. Bij voorkeur kies je iemand met een centrale positie in een nieuw netwerk (opinieleiders, kennisbakens, experten, vooraanstaande onderzoekers, …).

Breng je eigen netwerk in kaart

Tip: Breng voor jezelf in kaart hoe je netwerk er uit ziet. Maw wie zijn je belangrijkste contacten en wat is het netwerk achter die contacten?  Door dit te doen, ga je in de toekomst bewuster omgaan met netwerkacties.

Hoe doe je dit concreet?

  1. Deel je netwerk op in velden. Een veld is bijvoorbeeld je vorige werk, je sport of mensen die je van een opleiding kent.
  2. Maak in Outlook categorieën aan in je contactpersonen. Of sorteer je hele doos visitekaartjes eens op verschillende velden.
  3. Doe een verkenning van je (nu georganiseerde) netwerk. Aan de hand van je doelen op korte en lange termijn kun je vragen formuleren: als ik X wil weten, in welke velden kan ik dan het beste zoeken... Als ik een baan in sector X wil, wie ken ik daar dan...? Zo oefen je jezelf in het zoeken naar de juiste contacten.

Merkt u hiaten op in uw netwerk? Wilt u in contact komen met nieuwe contacten? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Innovatiecentrum en hou onze netwerksessies in het oog.

Meer informatie

www.innovatiecentrum.be.