Toolkit voedselverspilling inspireert bedrijven

Het beperken van voedselverspilling staat hoog op de politieke agenda. FoodDrinkEurope helpt bedrijven op weg via een online toolkit met nuttige tips & tricks.

Feed the World: waarom wachten op ‘Xmas time’?

Honger staat met stip op nummer 1 als het grootste risico voor de volksgezondheid. Nochtans wordt er wereldwijd voldoende voedsel geproduceerd om alle monden te voeden. Wereldwijd gaat tussen een derde en de helft van het voedsel voor humane consumptie verloren. Dat komt overeen met 1,2 tot 2 miljard ton perfect eetbaar voedsel. In Europa geraakt zelfs meer dan de helft van het voedsel nooit op tafel.

Every crumb counts

Definitie

Voedselverspilling slaat op de verspilling van de eetbare voedselmassa die oorspronkelijk bedoeld was voor humane consumptie. Het omvat de volledige waardeketen: zowel voedselverliezen gedurende productie, na-oogst behandeling en processing als voedselafval bij retail en consument (zoals weergegeven in Figuur 1).

  
Figuur 1. Definitie voedselverspilling. Bron: Joint Food Wastage Declaration ‘Every Crumb Counts'

Niet-eetbare delen vallen niet onder de term voedselverspilling. Deze kennen een flexibele definitie, omdat wat als niet eetbaar wordt beschouwd, in belangrijke mate cultureel bepaald is en kan veranderen met de loop van de tijd.

Joint Food Wastage Declaration

Via een gemeenschappelijk initiatief rond voedselverspilling, de Joint Food Wastage Declaration ‘Every Crumb Counts' (juni 2013), verbinden verschillende partners uit de Europese voedselketen zich om voedselverspilling uit de productieketen te bannen. Ze willen daarbij de voedselverspilling in de EU met de helft reduceren tegen 2020.

Naast voedsel dat verspild wordt, moet ook gebruik van resources zoals water en brandstof en de uitstoot aan broeikasgassen moet mee in rekening gebracht worden. Op die manier willen de Europese stakeholders via deze declaratie niet allen inspelen op de honger in de wereld, maar willen ze ook meebouwen aan een meer duurzame voedselproductie.

Hierarchie

De belangrijkste stap in het verdringen van voedselverspilling, is het vermijden ervan. Daarnaast zal een case by case evaluatie nodig zijn om tot de best passende aanpak voor een specifiek geval van voedselverspilling te komen.

Volgende cascade kan daar alvast een leidraad voor zijn:

  
Figuur 2. Cascade van waardebehoud. Bron: Joint Food Wastage Declaration ‘Every Crumb Counts'

In bepaalde gevallen zal het wenselijk zijn om de cascade niet te volgen wanneer dat de algehele impact op het milieu ten goede komt.

Toolkit

FoodDrinkEurope, initiatiefnemer van de Joint Food Wastage Declaration, heeft een toolkit ontwikkeld die producenten wil helpen in het voorkomen van voedselverspilling in de eigen gelederen en bij hun partners in de waardeketen.

In de toolkit worden verschillende opportuniteiten binnen de cascade (zie Figuur 2) voorgesteld en verduidelijkt met praktijkvoorbeelden (zie onderstaande tabel).

Cascade

Opportuniteit

Preventie

  • Vermijden gedurende productie
  • Interactie van het bedrijf upstream (met primaire sector)
  • Interactie van het bedrijf downstream (met  consument)

Hergebruik in humane voeding

Voorbeelden aangereikt via de toolkit

Hergebruikt in voeder en andere industrieën

Recuperatie

  • Bemesting
  • Hernieuwbare energiebron


Ga zeker een kijkje nemen op http://fooddrinkeurope.eu/industry-in-focus/maximizing-food-resources/ en laat u inspireren om als bedrijf minder voedsel te verspillen.

Bronnen

  • http://fooddrinkeurope.eu/industry-in-focus/maximizing-food-resources/
  • Joint Food Wastage Declaration (http://everycrumbcounts.eu/)

Meer Info

http://www.fooddrinkeurope.eu/