Beeldspectroscopie aan videosnelheid

Spectroscopie is een methode om een product aan de hand van een spectrum te analyseren. Klassiek gebeurt dit via een puntmeting. Bij digitale beeldspectroscopie wordt echter elke pixel gemeten, wat krachtigere kwaliteitsanalyses mogelijk maakt. Recente micro-elektronica innovaties maken de beeldverwerking nu zodanig snel dat zijn toepassing als online inspectietechniek niet langer een utopie is.

Beeldspectroscopie: van multi- tot hyperspectrale camera

Beeldspectroscopie wordt mogelijk gemaakt door digitale camera’s te koppelen met een spectrograaf, een instrument dat het opgevangen licht in verschillende golflengtebanden opsplitst.  Die opsplitsing kan gebeuren in 10 tot 1OO banden, in geval van een ‘multispectrale camera’ of in méér dan 100 banden, wanneer het een hyperspectrale camera betreft.  Deze camera’s registreren dus het spectrum van een product, zijnde de intensiteit van de gereflecteerde golflengtebanden (zie artikel 16/04/2009).  Voor toepassingen in de voedingsindustrie wordt vooral gebruik gemaakt van camera’s met een spectraal bereik in het VNIR-golflengtegebied (400-1000 nm) of het NIR-golflengtegebied (800-2500 nm).   

In eerdere artikels werden verschillende toepassingen van spectrale camera’s ‘belicht’ voor kwaliteitsanalyses in de voedingsindustrie:

Beeldspectroscopie aan videosnelheid dankzij micro-elektronica (r)evoluties

Imec (het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum) slaagde er in om de klassieke spectrograaf, die verschillende optische elementen zoals lenzen, prisma’s en gratings bevat, te vervangen door een spectrale filter die met ‘200 nm wafer fab’ technologie wordt aangebracht op de optische laag van commerciële CMOS beeldsensoren.  Deze laatsten zijn lichtgevoelige sensoren, die in vergelijking met de concurrerende CCD sensoren, een zeer laag stroomverbruik kennen.  Bovendien kunnen veel bewerkingen die bij een CCD achteraf nodig zijn, in de CMOS-chips zelf worden uitgevoerd, zoals versterking, ruisdetectie en interpolatie. 

Door de sterke integratie van de spectrale filter met de beeldsensor kunnen snelheden bereikt worden die nodig zijn voor industriële toepassingen, zoals optische sortering.  Vorig jaar presenteerde imec een eerste demoversie die als line scanner camera functioneerde aan een snelheid van 2.000 lijnen per seconde (zie artikel 23/02/2012).  Recent ging imec nog een stapje verder: het introduceerde de eerste multispectrale sensor die snapshots aan videosnelheden kan nemen (zie prototype systeem in Figuur 1 en YouTube filmpje). 


Figuur 1  Imec’s prototype multispectrale camera voor snapshot en video toepassingen [bron: Imec news 31/01/2013]

Bronnen

Nuttige link

Imec product leaflets: hyperspectral evaluation system, line-scan imager, snapshot imager