Owens-Illinois introduceert een eigen visie op een complete “Life Cycle Assessment”

Ervan uitgaande dat gegevens aangaande LCA (Life Cycle Assessment) meestal niet compleet en evenmin consistent zijn, ontwikkelde Owens-Illinois een eigen model van de levenscyclus van een product. Deze levenscyclus gaat na welke invloed iedere fase in het productieproces op het milieu heeft. Elke stap binnen het proces gaat samen met het uitstoten van koolstof, wat bijdraagt tot de totale “carbon footprint”.

In 1903 vond Michael J. Owens een machine uit voor de automatische productie van flessen uit glas. De Owens Bottle Company zag het levenslicht. Na een samensmelting met de Illinois Glass Company in 1929 ontstond de Owens-Illinois Inc. Met een netto-omzet van $7,4 miljard in 2011 is het bedrijf de grootste fabrikant van glasverpakkingen ter wereld. Met marktleiderposities in Europa, Noord-Amerika, Azië en Latijns-Amerika  produceert Owens-Illinois uitsluitend recycleerbare glascontainers die naar eigen zeggen een absolute meerwaarde creëren naar smaak, zuiverheid, visuele aantrekkingskracht en andere voordelen naar de klanten toe. Owens-Illinois Inc. meent haar succes te mogen danken aan een rijke geschiedenis van innovatie, een ongeëvenaarde expertise en een internationaal bereik. 

Owens-Illinois onderscheidt de volgende werkzaamheden binnen de volledige levensscyclus:

  • Extractie en verwerking van grondstoffen, gerecycleerd glas inbegrepen;
  • Transport van grondstoffen naar de fabriek;
  • Productieproces met verbruik van brandstof en energie voor het smelten en vormen van het glas;
  • Transport van de afgewerkte producten;
  • Management aan het einde van de levenscyclus met het opnieuw vullen, recycleren en ter beschikking stellen van de glasproducten.

Owens-Illinois stelt dat deze “cradle-to-cradle” benadering tot doel heeft correcte vergelijkingen te maken wat de “carbon footprints” van meerdere producten betreft. Op die manier kunnen zowel fabrikanten als klanten alle voordeel halen uit de gegevens die hun in dit opzicht verstrekt worden. Owens-Illinois concludeert dat het “cradle-to-cradle” concept de enige benadering is om de volledige “carbon footprint” van een product te kennen. Hierbij wordt de recuperatie van het gebruikt materiaal meegenomen in de kanttekening.  AMR (Advanced Market Research, een Amerikaans gerespecteerd onafhankelijk onderzoeksbureau) was verantwoordelijk voor de validering van alle databronnen binnen het project. 

Owens-Illinois voerde een studie uit om de volledige “carbon footprint” te berekenen van de meest uniform gebruikte drankflessen in haar vier globale operationele regio’s: Noord-Amerika, Latijns Amerika, Azië en West-Europa. Teneinde accuraatheid en duidelijkheid te waarborgen, baseerde het onderzoek zich op feitelijke productiegevens van glas van Owens-Illinois samen met de voor het publiek beschikbare data van andere materialen. Hierbij illustreert West-Europa percentages van 1,110 kg CO2 voor glas, 0,122 kg CO2 voor aluminium en 0,152 kg CO2 voor PET. Deze cijfers gelden voor een container van 355 ml. Herbruikbare flessen kunnen gemiddeld tot 30 maal herbruikt worden en vertegenwoordigen een sterk gereduceerde “carbon footprint”. In West-Europa vertegenwoordigen deze flessen 35 percent. De gemiddelde “carbon footprint” bedraagt 0,006 kg CO2 per container.

Owens-Illinois stelt dat “Life Cycle Assessment” een belangrijk referentiekader vertegenwoordigt. Daarnaast heeft glas bijkomende voordelen die milieu en gezondheid, naast economische en sociale dimensies vooropstellen. Deze pluspunten stijgen uit boven datgene wat meetbaar is in LCA. Veiligheid, recyclage en hergebruik zijn andere toegevoegde waarden, kenschetst Owens-Illinois met enige fierheid vanuit haar positie als marktleider. 

Alhoewel volgens dit artikel glas goede eigenschappen bezit wat betreft "carbon foodprint" en ook uitstekende migratie-eigenschappen vertoont, zijn er ook een aantal negatieve aspecten zoals het hoge gewicht, de breekbaarheid,  de hoge opslagruimtes en dure distributie kosten van glazen containers en gerecycleerde glas. 

Bron: The Complete LCA by Al Stroucken, Chairman and CEO of Owens-Illinois; http://www.o-i.com