Efficiënt samenwerken & resultaten boeken in teams

Zes succesfactoren voor resultaatgericht samenwerken in teamverband.

Tijdens een inspiration@dinner sessie van het Innovatiecentrum kwam Melvin Redeker toelichten hoe je succesvol en resultaatgericht samenwerkt als team.  

Het team van Melvin beklom succesvol de moeilijkste Himalaya-berg, Thalay Sagar. Het gehele team bereikte de top via een route die nooit eerder door een mens is begaan.

Wat brachten Melvin en de berg ons bij? Wat hebben wij geleerd uit dit fascinerende verhaal? Het Innovatiecentrum vertaalt…

De zes succesfactoren voor resultaatgericht samenwerken in teamverband

1. Investeer in je relaties

Alles begint met vertrouwen…

Als leidinggevende kan je kiezen voor (blindelings) vertrouwen in je medewerkers of voor controle. Een interessante middenweg is geïnformeerd vertrouwen. Hierbij kom je aan de hand van open gerichte vragen te weten of je kan overgaan op (blindelings) vertrouwen. Indien de antwoorden onvoldoende blijken, kan controle uitgevoerd worden.

  • Is de lift hersteld?  = blindelings vertrouwen
  • Hoe heb je de veiligheidskabel getest? = geïnformeerd vertrouwen
  • Zelf nog eens de veiligheidskabel testen = controle en geen vertrouwen

2. Krachtig motiverend doel

Zorg dat alle teamleden duidelijk weten wat het gemeenschappelijk doel van het project is. En zorg er ook voor dat iedereen zich hierin kan terugvinden. De teamleden moeten zich bewust zijn van het belang en de relevantie van hun persoonlijke inbreng in de ontwikkeling van het nieuwe product, proces of dienst.  Daarnaast moeten ze ook weten dat dit ook geldt voor de andere teamleden.

Indien niet voor het ganse team duidelijk is wat de gemeenschappelijke motivatie is, moet dit aan het begin van het project uitgeklaard worden. Wat zijn de redenen?

Ook tijdens de looptijd van het project moet hierover gewaakt worden.

Voor Melvin en zijn team was het doel: samen de top bereiken langs de moeilijkste weg. Met alle 3 de team leden en enkel en alleen met alle 3 samen.

3. Samenstelling van je team

Afhankelijk van het type project zal een andere type van team moeten samengesteld worden. Hou hierbij rekening met:

  • De verantwoordelijkheden: individuele of teamverantwoordelijkheid
  • Synchronisatie van taken: verloopt alles stapsgewijs of synchroon

Afhankelijk van deze twee factoren kan je ook vergaderingen, beslissingsmomenten, enz. op een andere manier organiseren.

Betrek medewerkers uit verschillende afdelingen van je bedrijf (R&D, productie, aankoop, marketing) en zorg er voor dat iedereen duidelijk weet wat zijn/haar taak is. Spreek ook af hoe je met elkaar zal omgaan, wat wel en wat niet kan.

4. Duidelijke regels

Vermijd aan het begin van het project tunnelvisie. De manier waarop je immers de onderzoeksvraag voorlegt aan je team bepaalt de focus van het project. En dit staat innovatie vaak in de weg doordat je niet naar de ruimere context kijkt. Durf maw aan het begin van het project voldoende ruim te kijken en bepaal eventueel gezamenlijk wat de onderzoeksvraag zou moeten zijn. Door dit gezamenlijk te doen, wordt het accent weer gelegd op het scharen achter een gemeenschappelijk motiverend doel.

Een basisregel die in het bergbeklimmen wordt aangeleerd is dat je met slecht weer niet klimt. (= tunnelvisie door opleiding). Hoe kun je dan goed voorbereid  zijn als tijdens een meerdaagse klim het weer plots omslaat naar barslecht ?

Voor elke taak binnen het project stel je een eindverantwoordelijke aan. Op deze manier vermijd je dat men er van uitgaat dat iemand anders deze taak wel zal uitgevoerd hebben. De rolverdeling binnen het moet glashelder zijn. Benoem elkaars rollen en de bijhorende verwachtingen

Bij innovatie hoort ook mislukking. Je zal vermoedelijk 10 mislukkingen door moeten om 1 succesvol resultaat te bekomen. Maar wend deze mislukkingen positief aan. Bespreek in open dialoog wat de mogelijke oorzaken zijn. Leer hier uit.

Fail fast, fail cheap

5. Faciliterende organisatie

Een leider creëert de kansen en de omgeving om het team succesvol te maken.

Zorg er daarom als leider voor dat je in het team staat en niet er boven zodat een duidelijke en open communicatie mogelijk is. Een heel eenvoudig voorbeeld hierbij is een open deur van het bureau van de leider. Maak alles bespreekbaar. Geef elkaar feedback op alle domeinen. Zet bijvoorbeeld de teamleden (geregeld) bij elkaar, in een open landschap omgeving, geen afzonderlijke kantoren

Zorg er ook voor dat de teamleden de tijd krijgen om aan het project te werken. Blokkeer effectief een dag in de week want anders gaat de uitvoering ten onder aan dagdagelijkse taken in het bedrijf.

Beloon een team altijd in zijn geheel, individuele beloning en teamwerk gaan immers nooit samen.

6. Team coaching

Een team moet op 4 verschillende niveaus gecoacht worden, net zoals bij topsporters:

  • Fysiek zodat het project inhoudelijk uitgevoerd kan worden
  • Emotioneel zodat het team sociaal sterk staat en elkaar helpt waar nodig
  • Mentaal zodat teamleden effectief presteren wanneer het echt van hen verwacht wordt en ze met deze druk in moeilijke omstandigheden kunnen omgaan (bv. als projectresultaten niet verlopen zoals verwacht of de condities waarbinnen project uitgevoerd worden niet optimaal zijn)
  • Spiritueel zodat iedereen zich achter het doel van het project blijft scharen, dit vormt immers de bron van motivatie

Bijkomend advies gewenst?

Wil u verder advies over hoe u uw team kan motiveren of waar het fout loopt in uw organisatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met het Innovatiecentrum. Wij en/of onze partners helpen u hier graag in verder…

www.innovatiecentrum.be