Ontdek de verpakkingsuitdagingen richting 2020

Naar aanleiding van het IAPRI-symposium in Finland blikken enkele sprekers vooruit op dé verpakkingsthema’s voor de komende jaren: milieu, veiligheid én slimme verpakkingen blijken hot items te zijn.

Het symposium, georganiseerd door The International Association of Packaging Research Institutes (IAPRI) vindt plaats van 10 tot 13 juni en biedt een overzicht van internationaal verpakkingsonderzoek. Hierbij komen een aantal thema’s sterk naar voren, waar de komende jaren verder zal worden op ingezet. Zo is er de toenemende aandacht voor het effect van verpakkingen op het milieu, zowel voor kunststofverpakkingen als andere types verpakkingen zoals papier en karton. Het Technical Research Centre of Finland (VTT) voorspelt dat de wereldwijde vraag naar vezelgebaseerde verpakkingen zal toenemen van 145 miljard euro in 2011 naar 210 miljard euro in 2021. Een belangrijke evolutie binnen dit segment zal de ontwikkeling zijn van bio-barrièrelagen voor de papier- en kartonindustrie.  

Een tweede belangrijk aspect in verpakkingsontwikkelingen voor de komende jaren blijft de veiligheid van verpakkingen. Over de onderwerpen zoals Bisphenol A (BPA) en minerale oliën is zeker nog niet het laatste gezegd. The Austrian Research Institute for Chemistry and Technology (Ofi) pleit voor meer onderzoek naar dergelijke componenten, aangezien momenteel verschillende studies contradictorische resultaten vermelden. Specifiek onderzoek naar effecten van hormoon-actieve bestanddelen (zoals BPA) lijkt de komende jaren nog belangrijker te worden. 

Tenslotte heeft een studie van Innventia (R&D bedrijf uit Zweden) een derde belangrijk aspect in verpakkingsontwikkelingen aangetoond namelijk de vraag vanuit de consumenten om meer informatie te kunnen vinden op verpakkingen rond de herkomst van het levensmiddel, de supply chain en dergelijke. Ook de interesse naar indicatoren op verpakkingen rond de versheid van het levensmiddel is een belangrijk aspect. 

Rond de thema’s milieu, veiligheid én slimme verpakkingen zijn er ook verschillende activiteiten binnen het netwerk van Pack4Food, zowel voor wat betreft onderzoek, adviesverlening als opleidingen. Meer informatie hierover vindt u terug op www.Pack4Food.be.   

Bronnen en verdere info