De spiraalfilter pers: innovatie in sapproductie

De Vlaamse sapindustrie verkent de mogelijkheden van een nieuwe perstechnologie, de spiraalfilter pers. De technologie werd ontwikkeld door de firma Vaculiq, in Duitsland. Anders dan bij klassieke perstechnieken gebeurt de saponttrekking onder vacuüm waardoor oxidatie wordt vermeden. Bovendien wordt in één beweging ook het sap gefilterd. De Food Pilot stelt een piloottoestel van de spiraalfilter pers ter beschikking aan alle voedingsbedrijven die de technologie willen verkennen.

De spiraalfilter pers steunt op de toepassing van een vacuüm in de eigenlijke persstap. Hierdoor wordt een maximaal behoud van kleur, geur, smaak en gezondheidsbeschermende inhoudstoffen verwezenlijkt. Dit wordt verklaard door de beperkte blootstelling van het sap aan zuurstof, waardoor oxidatieve omzettingen worden beperkt. Daarnaast wordt een even hoog saprendement verkregen als bij de klassieke zeefbandenpers. Kleine en middelgrote groenten– en fruitverwerkende bedrijven gebruiken voornamelijk de zeefbandenpers, terwijl de grote industrie de decanteercentrifuge of de hydraulische draaipers hanteren. Elk van deze persen is gebonden aan voor- en nadelen inzake opbrengst, arbeidskost, energieverbruik, de noodzaak voor additieven en het behoud van gezondheidsbeschermende inhoudstoffen. Uit onderzoek is gebleken dat de spiraalfilter pers leidt tot sappen met een hoog gehalte aan gezondheidsbeschermende inhoudstoffen. Dit kan een aantrekkingskracht betekenen voor de consument die steeds vaker op zoek gaat naar nieuwe producten die een meerwaarde kunnen bieden op het vlak van gezondheid. De techniek wordt reeds gebruikt in verschillende sectoren, waaronder de babyvoeding. Deze innovatieve perstechnologie is geschikt voor zowel harde als zachte vruchten en groenten. 

De Food Pilot, die een piloottoestel van de spiraalfilter pers aanbiedt, is een initiatief van Flanders’ FOOD en ILVO. Dit applicatiecenter bevat industriële machines, maar van het kleinste type. De technieken weerspiegelen de meest courante processen van de voedings- en voederindustrie, waaronder extrusie, sterilisatietechnieken, mengen, bakken, roken, drogen, ... en ook persen. Piloottesten vormen een belangrijke stap in de upscaling van nieuwe productieprocessen. De productiebatches zijn klein, wat een besparing van grondstoffen betekent, en de eigen productielijn dient niet stopgezet te worden. Testen op het piloottoestel van de spiraalfilter pers zijn representatief voor de industriële verwerking. Op industriële schaal kan het systeem uitgebouwd worden met twee of meerdere perseenheden en ingesloten worden in continue lijn.

Tot slot resulteert het gebruik van de spiraalfilter pers ook in een persresidu dat nog van een uitstekende kwaliteit is, waardoor ook de potentiële valorisatie van dit persresidu als nevenstroom meer kansen krijgt. Met veel van de huidige perstechnieken blijft er immers steeds een belangrijke fractie van de aanwezige gezondheidsbeschermende componenten achter in het persresidu.  

Meer info over de voorgestelde technologie en de algemene werking van de Food Pilot kan u bekomen bij Karen Verstraete, Karen.Verstraete@ilvo.vlaanderen.be.