Spiegel jezelf aan de besten

Wat zijn de beste praktijken voor innovatie. En op welke punten kan uw bedrijf zich verbeteren? De afgelopen jaren maakten al meer dan 300 bedrijven gebruik van de innovatieaudit.

Met de Innovatieaudit wordt het ‘innovatievermogen’ van een onderneming gemeten. Dit gebeurt aan de hand van een zevental domeinen. Per domein hebben externe specialisten beste praktijken geformuleerd. De adviseurs van de innovatiecentra kijken naar uw bedrijf en vergelijken de situatie met deze beste praktijken. De bevindingen worden verwerkt in een overzichtelijk verslag, met daarin ook conclusies en aanbevelingen voor de toekomst. Geen grote theoretische beschouwingen, maar praktische aanbevelingen en tips toegespitst op uw situatie. 

Hoe gaat het in zijn werk? Een innovatieadviseur komt op bezoek en jullie doorlopen samen een vragenlijst. Dit duurt ongeveer 3 uur. De adviseur verwerkt de bevindingen in een verslag en komt dat nadien presenteren. Daarna is het aan u om ermee aan de slag te gaan.

Met de Innovatieaudit gaan we in op de volgende domeinen: 

1. Innovatiestrategie

Het geheel van geplande, op papier beschreven strategische projecten vormt samen met de missie en de doelstellingen de strategie van een bedrijf. Daarbij maken we onderscheid tussen projecten die leiden tot nieuwe producten, diensten of processen (om tot de producten en diensten te komen) en andere projecten, bij voorbeeld op het gebied van H&R, financiën, organisatie etc. Het geheel van de projecten uit de eerste groep noemen we de ‘innovatiestrategie’.

2. Marktgerichtheid & klantoriëntatie

Wat wil jouw klant? Waaraan heeft hij behoefte? Welke belemmeringen zijn er om jouw product te kopen? Hoe groot is je doelgroep? Wat zijn ze bereid te betalen? Markt- en consumentenonderzoek kunnen inzicht verschaffen, maar ook trendwatch en concurrentieanalyse kunnen ondersteuning bieden… 

3. Personeel & bedrijfscultuur

In een bedrijf zijn het de mensen die het verschil maken. Ze kennen en kunnen, weten en willen, denken en doen. Het zijn stuk voor stuk unieke individuen die ook groepen vormen. Zij zijn het bedrijf. Het personeelsbeleid moet hen daarin steun bieden en begeleiden. De bedrijfscultuur is zeer bepalend voor het vermogen van een bedrijf om te innoveren…

4. Product(proces)- en Dienst(proces)innovatie

Productinnovatie is de ontwikkeling van nieuwe en het vernieuwen van bestaande producten. Het is de belangrijkste bron van groei en voortbestaan van het bedrijf. Een uitdaging die geldt voor alle ondernemers.

Innoveren in diensten is het herkennen van kansen en deze kansen benutten om er voordeel uit te halen door het op de markt brengen van nieuwe of verbeterde diensten; door het ontwikkelen van een andere manier van werken, het bedienen van nieuwe markten, of een combinatie hiervan. 

5. Realisatiemethoden

Opdat de innovatie-inspanningen tot gunstige resultaten zouden leiden, moeten de bedrijfsorganisatie en de toegepaste managementmethoden innovatiegericht zijn. De Beste Praktijken op dit domein handelen daarom over organisatie, methodische aanpak, projectdiscipline en ondersteunende technieken die het rendement van de innovatie-inspanningen kunnen verbeteren. 

6. Netwerken

Om met succes te innoveren hebben bedrijven externe hulp nodig. Een netwerk is hiervoor onontbeerlijk. Maar dergelijke netwerken ontstaan niet vanzelf. Een bedrijf moet het actief en doelgericht opbouwen. De Beste Praktijken op dit domein vertellen je hoe dat best gebeurt.

7. Financiering

In innovatieprojecten worden uitgaven gedurende een min of meer lange periode niet gecompenseerd door inkomsten. Het aanbod van financieringsmogelijkheden is ruim en divers, maar ook complex. Niet alle financieringstechnieken zijn geschikt voor elk bedrijf en elk project. Daarom is een grondige voorbereiding van het financieringsplan noodzakelijk.

Interesse?

Neem contact op met Innovatiecentrum uit uw provincie: www.innovatiecentrum.be.