Computerondersteuning bij sensorische analyse. Een must?

Diverse softwarebedrijven hebben gespecialiseerde software ontwikkeld om sensorische testen te faciliteren. Afhankelijk van de opzet van een sensorische test kunnen deze softwarepakketten bijzonder nuttig zijn.

Om grote doelgroepen van consumenten te onderwerpen aan gestandaardiseerde hedonische testen (consumententesten), is computerondersteuning uitermate geschikt. Bij eenvoudige verschiltesten (eventueel voor de selectie en training van panelleden) is het voordeel van gespecialiseerde en relatief dure sensorische software eerder beperkt. Daarentegen kunnen softwarepakketten nuttig zijn om snel en correct resultaten van een kwaliteitscontrolepanel te verwerken. In onderzoekslaboratoria of bij productontwikkeling, waarbij steeds wisselende sensorische testen worden uitgevoerd, is het belang van computerondersteuning minder duidelijk. Uiteraard is computerondersteuning bij tijd-intensiteitsstudies en Temporal Dominance of Sensations (TDS) onontbeerlijk. Bij TDS wordt de sequentie van perceptie van verschillende attributen in functie van de tijd in kaart gebracht en dit kan niet zonder een speciaal softwarepakket.

De computerprogramma's voor ondersteuning van sensorische testen zijn gebruiksvriendelijk en bieden een leidraad voor de good sensory practices. De softwarepakketten kunnen de panelleider veel werk en tijd besparen:

 • selectie van panelleden of consumenten op basis van bepaalde criteria
 • opstellen van presentatieschema's met gebalanceerde monsteraanbieding (volgens gekozen experimenteel design)
 • genereren van 3-cijfercodes voor het labelen van de stalen
 • opstellen van vragenlijst
 • afnemen van de sensorische test in diverse stappen
 • statistische verwerking van de sensorische data
 • rapportering

Bij computerondersteuning van een sensorische test heeft elk smaakhokje in de sensorische testruimte, ofwel een computerscherm, toetsenbord en een muis, ofwel een touch screen. Op het scherm verschijnen achtereenvolgens – in overeenstemming met de testopzet – de verschillende vragen van de test. Elk panellid kan zijn antwoord aangeven op het scherm. De resultaten van de sensorische test worden automatisch verstuurd naar een centrale PC. De kans op accidentele fouten bij het verwerken van de sensorische data wordt op deze manier tot een minimum herleid. De gegevens worden automatisch in een databank weggeschreven en kunnen meteen statistisch verwerkt worden door de panelleider.

De belangrijkste troeven van sensorische computerprogramma's zijn:

 • verhogen van productiviteit
 • foutloze input van sensorische data afkomstig van panelleden
 • online statistische dataverwerking
 • genereren van database voor monitoring van panelperformantie

Compusense (copyright)  five en FIZZ (copyright) zijn de meest gebruikte softwarepakketten en draaien beiden onder Windowsâ. De nieuwste generatie software voor sensorische testen is webgebaseerd. Compusenseâ at-hand en EyeQuestionâ bieden een testomgeving aan via het internet. Sensorische testen worden aangemaakt op een server en kunnen vervolgens na inloggen overal ter wereld worden afgenomen. Webgebaseerde software is bijzonder interessant voor in-house testing van consumentenproducten, waarbij consumenten via internet hun sensorische bevindingen kunnen ingeven. Andere softwarepakketten zijn: SIMSâ Sensory Software, SensCheckâ Sensory Analysis System, … 

Meer informatie: