Predictief algoritme om 3de migratiewaarde te bepalen

De laatste decennia hebben de zachte siliconen bakvormen een behoorlijk marktaandeel verworven; ze worden voorgesteld als gebruiksvriendelijke en goedkopere alternatieven voor traditioneel metalen bakgerief. Maar hoe zit het naar migratieproeven toe?

Bakvormen in siliconen hebben het grote voordeel dat door hun soepelheid en anti-kleefeigenschappen het losmaken van de voedselproducten makkelijker is; plooien en wringen maken het ontmallen aanzienlijk veel eenvoudiger.

Net zoals andere food contact materialen en voorwerpen moeten de siliconen bakvormen in het kader van de voedselveiligheid eveneens voldoen aan verordening 1935/2004/EG. Om dit na te gaan worden zij  onderworpen aan migratieproeven. Het testen van siliconemallen is meestal een hele klus vermits de wetgeving voor materialen en voorwerpen, die herhaaldelijk in contact komen met voeding, voorschrijft dat er 3 opeenvolgende testen nodig zijn om te kunnen beslissen over de geschiktheid van het verpakkingsvoorwerp. Drie opeenvolgende testen is arbeidsintensief en duur; maar men kan dit beperken door met een predictief algoritme de derde migratiewaarde te bepalen op basis van de eerste en de tweede.

Het Belgisch Verpakkingsinstituut heeft samen met het departement Analytische en Milieuchemie van de Vrije Unversiteit Brussel een algemeen modelmatige aanpak voorgesteld, die de geschiktheid of ongeschiktheid van de monsters bepaalt op basis van de eerste twee migratiewaarden [Elskens M., Vloeberghs D., Van Elsen L., Baeyens W. & L. Goeyens, Multiple testing of food contact materials: A predictive algorithm for assessing the global migration from silicone moulds, Talanta 99 2012 161-166]. De twee teams hebben de voorspelbaarheid van het model getest door middel van gekruiste en externe validaties. Met andere woorden, het model wordt telkens opnieuw gevalideerd wanneer een set van nieuwe gegevens beschikbaar wordt.

Voor de globale migratielimiet van 10 mg.dm-2 is de relatieve onzekerheid op de voorspelde waarde ~10 %. Met een aanvaardbaar risico op vals positieve en vals negatieve resultaten (onterecht ongeschikt en onterecht geschikt bevonden, met a and b gelijk aan 0.05) is de maximale voorspelde waarde voor geschiktheid gelijk aan 7 mg.dm-2. Bij hogere waarden neemt het risico op vals negatieve resultaten significant toe en moet een derde migratietest uitgevoerd worden.

De publicatie toont aan dat het principe van zo’n predictief algoritme algemeen toepasbaar is.

Bronnen