Melk van herkauwers vergeleken met melk van niet-herkauwers

Onderzoek aan de universiteit van Noorwegen toont aan dat het vetgehalte en vetzuurprofiel van melk van herkauwers sterk verschilt met deze van niet-herkauwers.

Het vetzuurprofiel van melk van herkauwers (runderen, geiten, schapen) en niet-herkauwers (ezels, paarden) werd vergeleken. Schapenmelk vertoonde van alle geteste dieren het hoogste vetgehalte. Bij de herkauwers was rundermelk rijker aan verzadigde vetzuren (69,7%) dan schapen- of geitenmelk (respectievelijk 57,5 en 59,9%). Schapenmelk bevat het meeste mono-onverzadigde vetzuren (39,1%), melk van paarden en ezels was het hoogst in poly-onverzadigde vetzuren (respectievelijk 19,3 en 14,2%).

Melk van herkauwers heeft een hoger vetgehalte dan melk van niet-herkauwers. Het aandeel verzadigde vetzuren in melk van herkauwers is gemiddeld 17% hoger dan in melk van niet-herkauwers. Het aandeel mono-onverzadigde vetzuren varieert zowel voor de herkauwers als niet-herkauwers tussen 27,5 en 39,1%. Het gehalte aan poly-onverzadigde vetzuren in melk van herkauwers varieert van 2,7 tot 3,4%, in melk van niet-herkauwers worden waarden gemeten van 14,2 (ezel) en 19,3% (paard).

Tabel: Vetgehalte, aandeel verzadigde, mono-onverzadigde en poly-onverzadigde vetzuren in melk van herkauwers (rund, schaap, geit) en niet-herkauwers (paard, ezel)

Bron: Devle, H., Vetti, I., Naess-Andresen, C.F., Rukke, E.O., Vegarud, G. & Ekeberg, D. (2012). A comparative study of fatty acid profiles in ruminant and non-ruminant milk. Eur. J. Lipid. Sci. Technol., 114, 1036-1043