Hoe ervaart de consument innovaties met nanotechnologie in voeding en verpakking?

Een Frans-Duitse studie evalueerde de prijs die de consument wou betalen voor levensmiddelen met nanotechnologie waarbij gefocust werd op twee toepassingen: nano-aanrijking met vitaminen in levensmiddelen en nano-verpakkingen.

Nanotechnologie is een belangrijke innovatie zowel in de levensmiddelenindustrie als in de verpakkingsindustrie. Om deze innovatie een grote kans op slagen te geven is het belangrijk om te evalueren hoe de consument staat ten opzichte van deze technologie. Nano-schaal moleculen hebben immers vele voordelen, maar sommige nanodeeltjes kunnen toxisch zijn of zouden een risico kunnen vormen voor het milieu door productie of consumptie van ‘nano-levensmiddelen’.

In de Frans-Duitse studie werd aan de consumenten gepolst naar hun bereidheid om te betalen voor sinaasappelsap dat aangerijkt werd met Vitamine D door middel van nanotechnologie en een sinaasappelsap verpakt in een fles met UV-protectie via nanotechnologie. Er werd enerzijds nagegaan wat het effect is van algemene informatie over de technologie (bv. Vit D is toegevoegd onder de vorm van nanoschaal capsules wat zorgt voor een betere opname in het menselijke lichaam). Anderzijds werd bekeken wat het effect is van meer specifieke informatie over gezondheids- en milieu voordelen en risico’s (bv. er is enerzijds ongerustheid over de vrijstelling van nanodeeltjes in het milieu maar anderzijds kan het gebruik ervan de milieuvervuiling verminderen door het efficiënter gebruik van materialen).

Uit de studie bleek dat de consumenten in beide landen terughoudend waren ten opzichte van het gebruik van nanotechnologie in de voeding. Na het geven van de meer algemene informatie bleek de Franse consument meer weigerachtig te staan ten opzichte van nano-verpakking en de Duitse consument meer ten opzichte van nano-levensmiddelen. Dit verschil tussen beide verminderde echter wanneer meer gedetailleerde informatie gegeven werd over de technologie. Al bleek de terughoudendheid voor zowel nano-verpakking als nano-levensmiddelen toe te nemen in beide landen naarmate de consument over meer gedetailleerde informatie beschikte. Daarnaast bleek ook dat de algemene attitude van een cultuur ten opzichte van innovaties in de levensmiddelen een rol speelt in de aanvaarding van nanotechnologie als innovatie. Als voorbeeld werd hier de introductie van genetisch gemodificeerde organismen in de voeding gegeven. De houding van de consument hierover verschilt van land tot land en dit weerspiegelt zich ook in de houding ten opzichte van nieuwe technologieën zoals nanotechnologie.

Bronnen

  • Bieberstein, A., Roosen, J., Marette, S., Blanchemanche, S., Vandermoere, F. (2013). Consumer choices for nano-food and nano-packaging in France and Germany. European Review of Agricultural Economics, 40, 73-94.
  • Pack4Food