De Belgische voedingsindustrie draagt zijn steentje bij

Wereldwijd is palmolie veruit de meest toegepaste plantaardige olie. In 2009 werd 46,6 mio MT palmolie geproduceerd. Ongeveer 85% werd geproduceerd in Indonesië en Maleisië. België importeert ongeveer 440.000 MT palmolie om te verwerken of om opnieuw te exporteren. De betrokken Belgische industrie wil ertoe bijdragen dat de productie van palmolie op een duurzame wijze gebeurt.

Op 20 januari ondertekenden verschillende sectorfederaties van de voedingsindustrie het Charter van de Alliantie voor Duurzame Palmolie.

De ambitie van de Alliantie:

Tegen eind 2015 moet alle palmolie in voedingsproducten en dierlijke voeding geproduceerd in België voor de Belgische markt duurzaam zijn. 

Door hun deelname aan de Alliantie engageren de verschillende schakels van de Belgische voedingsketen zich om de doelstellingen van de Alliantie te behalen, d.i. deelnemen aan het overgangsproces naar een Belgische markt van Duurzame Palmolie.

‘Duurzame palmolie’ is palmolie die gecertificeerd is volgens de principes en voorwaarden van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (afgekort de RSPO – http://www.rspo.org). Naast het feit dat deze palmolie duurzaam geproduceerd wordt, houdt dit ook in dat de olie moet gecommercialiseerd wordt conform één van de door de RSPO goedgekeurde commercialiseringsystemen, meer bepaald:

 • Segregatie
 • Mass Balance
 • Of Book and claim 

De Alliantie wil dit verwezenlijken door alle schakels in de keten bijeen te brengen. Daarnaast organiseren de ondertekenaars van de Alliantie verscheidene activiteiten en elke sector zal een jaarlijks actieplan uitwerken. Jaarlijks worden de actieplannen en de geboekte resultaten van de Alliantie gepubliceerd in een rapport. Bij de kick-off van de Alliantie werd een nulmeting uitgevoerd (RSPO bekend?, Lid van RSPO, Van plan om lid te worden, Obstakels voor duurzame palmolie?,…).

Meer bepaald wil de Alliantie:

 • De Belgische bedrijven aanmoedigen om lid te worden van de RSPO
 • Het gebruik van RSPO gecertificeerde palmolie aanmoedigen
 • Alle actoren in de keten duurzame palmolie kopen en verbruiken

De Alliantie nodigt alle andere actoren uit, ongeacht of ze uit de private of publieke sector komen, om toe te treden tot en deel te nemen aan dit initiatief: de voedingsindustrie, de non food producenten, de distributeurs, de consumentenorganisaties... De officiële ondertekening van het Charter is meteen het startschot voor deze duurzame ketenaanpak.

De ondertekenaars van de Alliantie zijn:

 • APIM (Beroepsfederatie der Margarinenijverheid)
 • BELGAPOM (Aardappelhandel en –verwerking)
 • CHOPRABISCO (Vereniging van de biscuit-, chocolade-, praline- en suikergoedindustrie)
 • FEVIA (Federatie van de voedingsindustrie in België)
 • FGBB (Federatie van grote bakkerijen van België)
 • UNIFA (vereniging van Belgische fabrikanten en importeurs van grondstoffen voor bakkerij, patisserie, chocolatiers en ijsbereiders)
 • Cargill
 • Fuji Oil.
 • Sipef
 • BEMEFA – APFACA (Beroepsvereniging van de mengvoederfabrikanten) 

In 2013 en verder wenst de Alliantie hun ledenbestand verder uit te breiden richting non food toepassingen van palmolie zoals de cosmetische industrie, detergenten, retailers,…

Het voorzitterschap en het secretariaat van de Alliantie worden beheerd door de Beroepsfederatie der Margarinenijverheid.

Tijdens de overlegmomenten voor nieuwe Flanders’ FOOD projecten worden op 06/02/13 in de Carestel in Groot-Bijgaarden 2 pre-proposals voorgesteld rond dit thema:

 • A multi-pronged approach towards palm oil substitution
 • Vorm-Selectieve Hydrogenatie van Plantaardige Oliën.

Bedrijven kunnen vrijblijvend en kosteloos deelnemen aan overlegmomenten
Programma overlegmomenten.
Inschrijven: http://2013.flandersfoodprojecten.com

 

Meer Info: http://www.sustainabelpalm.be/