RFID van wijngaard tot glas

Straks, aan de feestdis, kan er al eens een speciaal wijntje van af. Maar is die wijn wel zo authentiek.als hij laat uitschijnen? Is hij wel van eengoed jaar? Welke weg heeft hij afgelegd en onder welke omstandigheden? Door met RFID technologie de hele trajectgeschiedenis automatisch van producent tot consument vast te leggen zouden we het allemaal te weten kunnen komen. Dat blijkt althans uit een Europees demonstratieproject, dat ook de meerwaarde van deze aanpak voor elke schakel in de keten uitzocht.

Informatie vergaren van wijngaard tot glas

In het Europese ‘RFID from Farm to Fork’ project werden de mogelijkheden van RFID (Radio Frequency Identification, zie STW 22/03/2007 en STW 10/10/2007) om voedingsproducten te volgen doorheen alle stadia van de productie- en verkoopketen gedemonstreerd.  Eén van die producten waarvoor dit in een in praktijkcase gedemonstreerd werd, was wijn.  De verschillende schakels in de ’wijnketen’ brachten daarbij volgende informatie voort:

Wijngaard:

 • locatie van de wijngaard
 • groei- en oogstcondities (plaatselijk weerstation)
 • geoogste hoeveelheid

Wijnproductie:

 • suikergehalte van de druiven
 • hoeveelheid gebruikte  sulfiet
 • fermentatieparameters
 • wijnsamenstelling (bv. vluchtig zuur, alcohol)

Logistiek transport:

 • identificatie van de vrachtwagens, afzenders, bestemmingen, geladen producten
 • reistijden en GPS locaties
 • temperatuurcondities in de vrachtwagen

handelaar

 • identificatie van de producten
 • locatie van de producten (stock, koelruimte, schap, verkocht…)

Belangrijk hierbij is dat elke ‘voortbrenger’ van informatie eigenaar blijft van ‘zijn’ informatie en ook zelf bepaald hoeveel van deze informatie ‘vrijgegeven’ wordt aan andere schakels in de keten. 

RFID koppelt informatiestroom aan de goederenstroom

De informatievergaring werd zoveel mogelijk geautomatiseerd door gebruik te maken van draadloze sensornetwerken (bv. in de wijngaard), mobiele communicatiesystemen (bv. GSM netwerk) en RFID tags (bv. op druivenkisten, vrachtwagens etc. ). De RFID tags laten toe om alle passages langs de verschillende stadia van de keten automatisch op te volgen door leespoorten te installeren op elk overslagmoment.  Cruciaal  was dat al deze informatie in één centrale computerdatabank terecht kwam die door alle partijen ‘gedeeld’ werd. Dit vereiste het gebruik van standaard protocols voor RFID identificatie, communicatie en gegevens synchronisatie . De ontwikkelde standaarden voldeden aan de EPC (Electronic Product Code) specificaties (zie STW 06/12/2007).  Aan het eind van de keten voorzag de retailer de flessen van een barcode of QR code (Quick Response Code) waarin alle data vervat zat die verbonden was met die wijn.  Voor de consument werd volgende data uit de databank ter beschikking gesteld op een specifieke website:  

 • Marketing informatie
 • Oorsprong
 • transportcondities

Rechtstreekse toegang tot de website werd mogelijk gemaakt via een barcode reader in de winkel of via inscannen van de QR code (Quick Response Code) op de wijnfles met een GSM of tablet. 

Meerwaarde voor elke schakel in de keten

Het project stelde dat  de ‘RFID Farm to Fork’ aanpak een meerwaarde bood voor elke schakel in de keten en wel als volgt:  

Boer:

 • oorsprongsbescherming
 • kwaliteitscontrole en -beheer

transporteur

 • controle logistiek proces
 • traceerbaarheid

handelaar:

 • traceerbaarheid
 • stock- en schapbeheer
 • aanbieden extra meerwaarde aan klant
 • vertrouwen winnen bij klant

Consument:

 • Authenticiteit- en kwaliteitsgarantie

Nuttige links

Bronnen