Standaard voor de controle van de kwaliteit en veiligheid van verpakkingen door het IFS en PAC.

Er is in de laatste jaren heel wat beweging in de problematiek rond de kwaliteit en veiligheid van verpakkingen voor levensmiddelen. In oktober 2012 verscheen er een audit-protocol uitgegeven door het IFS (International Featured Standards) in samenwerking met het PAC (The Packaging Association of Canada).

De geassocieerde leden van de Duitse handelsfederatie HDE ( Handelsverband Deutschland ) en zijn Franse tegenhanger FCD (Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution ) stelden een standaard op voor de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen. De “ IFS Food ” was de eerste standaard om op een uniforme manier de voedselveiligheid en kwaliteitssystemen van leveranciers te beoordelen. Deze standaard wordt nu beheerd door IFS Management GmbH, een bedrijf dat eigendom is van het FCD en HDE en is van toepassing op alle processen van de voedselverwerking. Deze “ IFS Food Standard “ wordt erkend door GFSI (Global Food Safety Initiative). De eerste versie van de IFS Standard werd ontwikkeld door de HDE en gelanceerd in 2003. In 2005 sloten ook de Italiaanse handelsverenigingen zich aan bij de IFS en de ontwikkeling van de 5de versie was een samenwerking van Duitsland, Frankrijk, Italië, Zwitserland en Oostenrijk. Intussen is ook een IFS Noord-Amerika opgericht en wordt samengewerkt met bedrijven uit Spanje, Azië en Zuid-Amerika.  Op basis van deze ervaring is de IFS- PAC standaard een nieuwe in de IFS familie die betrekking heeft op een ander deel van de toeleveringsketen.

De fundamentele doelstellingen van deze IFS-PAC standaard zijn:

  • de ontwikkeling van een gemeenschappelijke norm met een uniform evaluatiesysteem
  • geaccrediteerde certificatie-instellingen uitbouwen met gekwalificeerde IFS auditoren
  • de vergelijkbaarheid en de doorzichtigheid in de gehele keten te garanderen
  • kosten en tijd voor leveranciers en retailers te sparen
  • aan GFSI eisen te voldoen.

Zoals aangekondigd op 15 februari 2012 heeft de IFS Management GmbH samen met de verpakkingsassociatie van Canada (PAC) de belangrijkste standaard voor de industrie van primaire en secundaire verpakking opgesteld.

Het protocol beschrijft de specifieke eisen die opgesteld werden door de organisaties die betrokken zijn bij IFS PAC audit zoals de uitbouw van een HACCP systeem waarbij ook voldaan wordt aan alle wettelijke bepalingen die betrekking hebben op verpakkingsmaterialen. Een essentieel vereiste (IFS-PAC nummer 4.2.1.2) voor het verkrijgen van een audit certificaat is daarbij dat specificaties eenduidig en in overeenstemming met alle wettelijke vereisten zijn. Het doel van het protocol is om de criteria te definiëren voor certificatie instellingen bij het uitvoeren van audits tegen de eisen van IFS en in overeenstemming met de accreditatienorm ISO/IEC 17065. Het beschrijft ook in detail de procedures die moeten genomen worden door de bedrijven en verduidelijkt de logica van de controle. Enkel accreditatie organen die beantwoorden aan ISO/IEC 17065 en die een overeenkomst hebben ondertekend met de eigenaar kunnen audits uitvoeren volgens de IFS-PAC standaard en kunnen certificaten uitgeven. Meer gedetailleerde informatie kun je uiteraard steeds bij de adviseurs van Pack4Food bekomen.

Bron; IFS PAC secure; Standard for auditing quality and safety of packaging materials Version 1 October 2012