Reglementering 'The Food Safety Modernization Act' (11/10/2012)

Begin 2011 werd door de invoering van de ‘Food Safety Modernization Act’ een belangrijke hervorming doorgevoerd op het gebied van de Amerikaanse voedselveiligheid.
Deze hervorming heeft grote gevolgen voor de voedings- en drankenindustrie en is van invloed op alle entiteiten van bereiding, vervaardiging, verpakking tot stockage van levensmiddelen en dranken.

Dit artikel belicht enkele aspecten die van belang zijn voor de Vlaamse exporteurs van voeding en dranken