Haal het onderste uit de kan van nevenstromen

Organische rest- en afvalstromen hebben een onderschat potentieel. Nevenstromen worden nu onder de loep genomen om er zo mogelijk alle hoogwaardige componenten uit te halen vóór ze verwerkt worden in diervoeder of voor ze omgezet worden in biogas.

Door organische nevenstromen zo goed mogelijk te valoriseren, streeft men naar een verduurzaming van de voedingsketen, naar een groenere petrochemie, met innovatieve toepassingen zoals bijvoorbeeld: vitaminen, natuurlijke bewaarmiddelen in plaats van synthetische voor voedingstoepassingen of pigmenten voor cosmetica met natuurlijke UV-bescherming.

Terwijl het potentieel enorm is, is er jammer genoeg nog veel te weinig geweten. Het bepalen van de samenstelling van de nevenstromen is vaak complex en vergt heel wat analytische expertise. Na het bepalen van de karakteristieke componenten van een organische nevenstroom, kan aan de hand van een database nagegaan worden welke stoffen economisch relevant zijn en welke interessante biologische functies ze hebben.

Identificatie op zich is leerrijk maar niet voldoende. De isolatie van deze stoffen op een efficiënte wijze vormt een echte uitdaging. Daar komt bij dat er een opschaling dient te gebeuren van labo-schaal naar productie-schaal. Vergeet ook niet dat het over organische afvalstromen gaat. Dit wil zeggen dat deze nevenstromen snel worden afgebroken en onbruikbaar worden door biologische processen inherent aan het materiaal. Een aantal bestaande technieken komen in aanmerking om deze biologische processen stop te zetten. Drogen is een optie, op voorwaarde dat het bepaalde interessante stoffen niet vernietigt. Vriesdrogen lijkt dan weer beter voor de kwaliteit van het eindproduct, maar vergt heel veel energie.