Good Manufacturing Practice gidsen voor voedingscontactmaterialen

Diverse Europese federaties van verpakkingsproducenten hebben de laatste jaren gidsen voor Good Manufacturing Practice bij de productie van voedingsverpakkingen gepubliceerd. Recent werd een GMP-gids voor papier- en kartonverpakkingen geüpdatet.

Europese wetgeving

De Europese Verordening (EG) nr. 2023/2006 betreffende goede fabricagemethoden van materialen en voorwerpen om met levensmiddelen in contact te komen, stelt dat voedingscontactmaterialen en voorwerpen, alsook combinaties en gerecycleerde producten, moeten worden vervaardigd overeenkomstig algemene en gedetailleerde voorschriften voor goede fabricagemethoden.

Alle exploitanten moeten een doeltreffend kwaliteitsbeheer van hun fabricageprocessen toepassen. Deze verordening is van toepassing op alle sectoren en stadia van de productie, verwerking en distributie van materialen en voorwerpen, met uitzondering van de productie van grondstoffen. Verpakkingsproducenten, die toeleveren aan de voedingsindustrie en dus deel uit maken van de toeleveringsketen, moeten een doeltreffend en gedocumenteerd kwaliteitsborgingssysteem uitwerken en handhaven. Bovendien moet via een adequaat kwaliteitscontrolesysteem toegezien worden op de invoering en uitvoering van goede fabricagemethoden. Eventueel moeten corrigerende maatregelen getroffen worden om tekortkomingen in de uitvoering van goede fabricagemethoden te corrigeren.

GMP-gidsen voor diverse sectoren van de verpakkingsindustrie

De huidige GMP-gidsen zijn gebaseerd op de Europese wetgeving, zowel de kaderwetgeving (EG nr. 1935/2004), als de GMP wetgeving (EG nr. 2023/2006). Deze GMP-gidsen kunnen een leidraad zijn voor het beheer van Good Manufacturing Practice richtlijnen binnen verpakkingsbedrijven en interessante informatie bevatten voor het implementeren van autocontrolegidsen binnen de verpakkingsindustrie. Ze bevatten voornamelijk informatie betreffende de klassieke migratieproblematiek en testprocedures, die kunnen aangewend worden om de verklaring van overeenstemming te onderbouwen met testresultaten.

Voor wat vluchtige geurcomponenten uit verpakkingsmaterialen betreft, wordt melding gemaakt van de mogelijke beïnvloeding van de organoleptische eigenschappen van verpakte voedingsmiddelen, doch concrete testen om dit aspect van de wetgeving te monitoren worden meestal niet aangereikt. Verpakkingsbedrijven en voedingsproducenten zijn dus voorlopig zelf aangewezen op de implementatie van beschikbare Europese en ISO-standaarden om deze problematiek in kaart te brengen en te voldoen aan de GMP-wetgeving.

Overzicht van GMP-gidsen in chronologische volgorde van publicatie:

1. Industry guideline for the compliance of paper & board materials and articles for food contact – Issue 1; The European Chemical Industry Council (CEFIC), The Confederation of European Paper Industries (CEPI), The International Confederation of Paper and Board Converters in Europe (CITPA), Flexible Packaging Europe (FPE); maart 2010 (update in september 2012)

2. Good manufacturing practice for the manufacture of paper and board for food contact – Issue 1; The Confederation of European Paper Industries (CEPI); september 2010

3. Code for good manufacturing practices for flexible and fibre-based packaging for food; Flexible Packaging Europe (FPE), The International Confederation of Paper and Board Converters in Europe (CITPA); juli 2011

4. Good manufacturing practice guide – v1.0; European Carton Makers Association (ECMA); september 2011

5. EuPIA guideline on printing inks applied to the non-food contact surface of food packaging materials and articles – Issue 2; European Printing Inks Association (EuPIA); november 2011

6. Good manufacturing practice guideline for the plastic food packaging supply chain; The Plastic Industry Trade Association (SPI); januari 2012

7. Industry guideline for the compliance of paper & board materials and articles for food contact – Issue 2; The European Chemical Industry Council (CEFIC), The Confederation of European Paper Industries (CEPI), The International Confederation of Paper and Board Converters in Europe (CITPA), Flexible Packaging Europe (FPE); september 2012 (nieuwe versie)