Onderzoekers ontwikkelen een nieuwe vochtregulerende film om de condensatie van waterdamp in een gesloten verpakking te vermijden.

De nieuwe film, die zouten bevat, absorbeert waterdamp zodat de houdbaarheid van het levensmiddel verlengd wordt en het verpakte product er ook beter uitziet. Sven Saengerlaub en Karin Agulla (Fraunhofer Instituut, Duitsland) ontdekten immers dat de absorptie kwaliteit van calciumchloride en natriumchloride veel hoger is dan die van polaire polymeren zoals polyamide, cellulose vezels en droogmiddelen zoals silica gel.

De onderzoekers beweren dat de nieuwe filmen de relatieve vochtigheid in de verpakking stabiliseren zodat condensvorming kan vermeden worden. Het onderzoek werd uitgevoerd met polymeren zoals polypropyleen (PP), polylactic acid (PLA), polyethyleen terephthalaat (PET) en polystyreen (PS).Natrium chloride in combinatie met PLA en PP gaf de beste resultaten. De selectie van het polymeer heeft een grote invloed op de efficiëntie. Het zout in de filmen absorbeert in grote hoeveelheden de waterdamp en dit gaat 10 tot 100 maal efficiënter dan bij droogmiddelen zoals silica gel. Het doel is om te vermijden dat waterdamp condenseert in de gesloten verpakking. Op deze manier wordt een langere houdbaarheid bekomen en ziet het product er ook beter uit. Consumenten beschouwen immers de aanwezigheid van water als niet hygiënisch.

Schommelingen in de relatieve vochtigheid en slechte bewaaromstandigheden leiden immers vaak tot bovenvermelde ongewenste neveneffecten. Voorbeelden daarvan zijn de condensatie van waterdamp bij temperatuurschommelingen, agglomeratie van poeders en microbiële groei bij een hoge relatieve vochtigheid. Mogelijke oplossingen voor deze problemen zijn het gebruik van filmen die in staat zijn om de vochtigheid te regelen. Daarbij vormen het verpakken van verse producten de meest veelbelovende toepassing. Goede resultaten werden bekomen bij het verpakken van verse champignons waarbij de houdbaarheid met enkele dagen kon verlengd worden. Andere toepassingen zijn poeders en gekoelde producten waarbij temperatuurschommelingen condensatie van water veroorzaken dat moet vermeden worden.

Veel zouten kunnen de relatieve vochtigheid in hun omgeving regelen en daardoor is het mogelijk om de condensatie van waterdamp te reduceren. De integratie van deze zouten in polymeren voor de productie van filmen is echter niet zo eenvoudig als bij andere additieven. Het soort polymeer en het type zout spelen daarbij een essentiële rol. De toepasbaarheid voor de industrie werd door de onderzoekers aangetoond bij productie van gethermoformeerde schaaltjes.

Verdere studies zullen echter noodzakelijk zijn om deze techniek te verfijnen, de kwaliteitsvoordelen van deze verpakkingsmaterialen te bevestigen en de migratie van de zouten te onderzoeken. Het soort zout is daarbij bepalend voor de absorptie eigenschappen. Daarenboven worden er best polymeren gebruikt met een hoge waterdampdoorlaatbaarheid. De bedoeling is om deze filmen en schaaltjes ook te testen bij kazen.

BroNResearchers create novel humidity regulating films to stop water vapour condensation by Joe Whitworth 27/09/2012 at FoodQualitynews