Duurzaamheid loont!

Sustainable development goals

Consumenten raken meer en meer gewonnen voor duurzame producten. Het aanbod van producten met een specifiek keurmerk gerelateerd aan duurzaamheid neemt dan ook gestaag toe. De Nederlandse Monitor Duurzaam Voedsel peilt naar de bestedingen van consumenten aan dergelijke producten en noteerde als algemeen cijfer een stijging van 23,4 procent ten opzichte van vorig jaar. En dit terwijl de totale uitgave aan voedsel slechts met 1,2 procent steeg. Hoe dit zich vertaalt naar specifieke productgroepen, leest u in dit artikel.

Monitor Duurzaam Voedsel

De Monitor Duurzaam Voedsel wordt opgesteld door LEI, Wageningen UR, in opdracht van het Nederlandse Ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie.

Het Nederlandse onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR verricht sociaal-economisch onderzoek en is de strategische partner voor overheden en bedrijfsleven op het gebied van duurzame- en economische ontwikkeling binnen het domein van voeding en leefomgeving.


In de Monitor Duurzaam Voedsel wordt duurzaam voedsel gedefinieerd als ‘voedsel waarbij tijdens de productie en verwerking meer rekening is gehouden met milieu, dierenwelzijn, en sociale aspecten dan wettelijk verplicht is’. LEI baseert zich op kassagegevens van producten met een (onafhankelijk vastgesteld) keurmerk. De metingen vinden plaats bij supermarkten, speciaalzaken en eveneens bij buitenshuis consumptie.

Het gaat hierbij om onder meer biologische voeding, diervriendelijk gemaakte producten, fairtrade en duurzaam gevangen vis.

Keurmerken

Beschouwde keurmerken in deze studie zijn ‘Beter Leven’, ‘EKO/Biologisch’, ‘FAIRTRADE/Max Havelaar’, ‘Label Rouge’, ‘MSC’, ‘Milieukeur’, ‘Rainforest Alliance’, ‘Scharrelvlees’, ‘UTZ Certified’ en ‘Vrije Uitloop’. Meer info over deze en andere labels is beschikbaar via http://www.labelinfo.be/.

De sterkste stijging is te zien bij het keurmerk van de Dierenbescherming ‘Beter Leven’ met een groei van 65,1%. Biologische producten zijn nog altijd het grootste keurmerk met 43,6% van de totale duurzame omzet.

Productgroepen

Het onderzoek geeft ook inzicht in de bestedingen per productgroep. Beschouwde productgroepen en de geobserveerde stijging in uitgave zijn:

  • AGF (aardappelen, groenten en fruit) (12,5%)
  • Brood, banket en ontbijtgranen (11,1%)
  • Zuivel (18,4%)
  • Eieren (13,6%)
  • Vlees (79,4%)
  • Vleeswaren (46,7%)
  • Vleesvervangers (-3,0%)
  • Koffie, thee, cacao (1,9%)
  • Vis (9,5%)
  • Overig voedsel (40,6%)

In de productgroepen vlees en vleeswaren is de groei het sterkst (respectievelijk 79,4 en 46,7%). Het betreft hier vooral vleesproducten met het Beter Leven keurmerk.

Opvallend vooral is de groei in de productgroep ‘overig voedsel’ (40,6%). Voorbeelden van producten die hier de groei veroorzaken zijn chocoladeproducten met ‘UTZ Certified’ en ijs met ‘FAIRTRADE’ keurmerk.

Bron

http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/lei/show/Consument-besteedt-weer-meer-aan-duurzaam-voedsel.htm

Meer info

http://www.labelinfo.be/