Kiemgetal bepaling in uren in plaats van dagen!

Al na enkele uren gewaarschuwd worden als algemene microbiologische kwaliteit van een voedingsmiddel te wensen overlaat, het kan. Microval valideerde de Greenlight technologie die dit mogelijk maakt…

De bepaling van Totaal Aeroob Kiemgetal is ook vandaag nog steeds een van de belangrijkste screeningsmethoden in de levensmiddelenindustrie. Deze analyse wordt beschreven in ISO4833-2003 en is gebaseerd op de telling van kolonies op Plate Count Agar. Na een vrij omslachtige staalvoorbereiding met onder andere de seriële verdunningen, volgt de uitplating waarna er een incubatie periode is van 72 uur, gevolgd door de kolonietelling. Het geheel is een tijdrovende bezigheid voor de analist-laborant.

Tot vandaag waren er eigenlijk weinig mogelijkheden voorhanden om de kostbare tijd van de voedingsanalisten meer optimaal te benutten. Automatisatie van de bestaande methode is een dure aangelegenheid, en de bestaande alternatieve methodes zijn veelal nog steeds “plaat-methodes”. Een ideale methode echter zou snel resultaat moeten leveren, met een minimum aan staalvoorbereiding en een foutloze rapportering.

De toenemende druk op het garanderen van de voedselveiligheid heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe screening tool die het werk van laboranten in industrie- en commerciële labs kan verlichten én snellere resultaten kan leveren.


Met de introductie van GreenLight®, hebben MOCON, Inc. en Luxcel Biosciences de problemen van de verdunningen en de tijdrovende kolonietelling overwonnen. Dit gebeurt door gebruik te maken van een innovatieve sensor techniek die de microbiële ademhaling meet. In elke Greenlight test zit een sensor die via een optisch signaal de vermindering van de zuurstof in een voedingsstaal aangeeft. Elke vial is hiervoor voorzien van een platina-porhyrine polymeer. Deze sensor, op de bodem van de testvial wordt geëxciteerd door een straaltje zichtbaar licht, en geeft daarop een fluorescerend signaal af. Elke wijziging in de opgeloste zuurstof in het staal heeft een verandering in het verval van het signaal, uitgedrukt in halfwaardetijd, tot gevolg. Halfwaarde tijd is een robuste meting, want onafhankelijk van de sterkte van het signaal, en bijgevolg van factoren die hierop een invloed kunnen hebben, zoals kleur of partikels.

Daar waar klassieke methodes voor de bepaling van totaal kiemgetal verdunningsreeksen nodig hebben om tot een telbaar resultaat te komen, heeft Greenlight genoeg aan één enkele vial, zolang het medium maar rijk genoeg is voor de aanwezige bacteriën om uit te groeien: bijvoorbeeld een één op tien verdunning in Buffered Pepton Water.

Meer dan 35 matrices werden reeds getest waaronder melk, groenten enz. Naast totaal kiemgetal zijn wellicht andere toepassingen mogelijk zoals bijvoorbeeld telling van gisten, maar ook research toepassingen. De Greenlight technologie werd door Microval reeds gevalideerd voor de bepaling van totaal kiemgetal in rauw vlees en gevogelte. (zie grafiek)


Drie dagen wachten alvorens het resultaat te kunnen aflezen behoort definitief tot het verleden doordat er vrijwel continu gemeten wordt. Hoe meer kiemen er in de test zitten, hoe sneller het resultaat bekend is, doordat er meer zuurstof wordt verbruikt waardoor het signaal sneller verandert. (zie grafiek 2) In een kalibratie wordt gekeken hoe lang het duurt voordat de halfwaardetijd van het fluorescerend signaal een ingestelde cut-off waarde bereikt. Deze tijd wordt dan uitgezet tegen de gekende concentraties aan kiemen.


Twee tot drie dagen eerder kunnen beschikken over de resultaten kan logistiek en economisch een wereld van verschil betekenen in productieomgevingen waar vrijgave van voedingsmiddelen gebeurt op basis van kiemgetal, maar ook daar waar een snelle inschatting van de kwaliteit van inkomende grondstoffen belangrijk is.

De testvials, elk voorzien van een unieke barcode, kunnen continu worden bijgeplaatst in het Greenlight toestel. Het gevolg is een grote doorvoercapaciteit in combinatie met verminderde ‘hands-on’ tijd van de analyst, een geautomatiseerde rapportering én snellere analyse-uitslagen.

Greenlight wordt in de benelux verdeeld door Led Techno, specialist in alle benodigdheden voor voedingsmicrobiologie: info@ledtechno.be