Productie van bioplastics uit afvalwater van de fruitindustrie voor verpakking van fruitsappen (EU-project).

Een internationale coalitie van deskundigen wil een bioplastic ontwikkelen voor de verpakking van fruitsappen waarbij gebruik wordt gemaakt van materialen die geëxtraheerd worden uit afvalwater dat afkomstig is van de fruitverwerking. PHBottle is een Europees project dat een duurzame verpakking wil ontwikkelen dat zowel kostenbesparend is maar ook de footprint van de fruitverwerking wil reduceren.

Het 42 maanden durende project werd eind mei 2012 opgestart en heeft als doel een nieuwe verpakking te ontwikkelen die afbreekbaar zal zijn en antioxiderende eigenschappen bevat die de houdbaarheid van het fruitsap verlengt. Het project zal in drie fases uitgevoerd worden.

  • Fase 1: De focus zal hier liggen op het zoeken naar de ideale micro-organismen die in staat zijn om het organisch materiaal uit het afvalwater van de fruitverwerkende industrie om te zetten naar het afbreekbare polymeer PHB (polyhydroxybutyraat).
  • Fase 2: Hier is het de bedoeling de barrière eigenschappen van de verpakking te verbeteren door cellulose vezels en ingrediënten met antioxiderende eigenschappen aan het basis substraat toe te voegen. Volgens de European Fruit Juice Association (AIJN ) zal door het verlengen van de houdbaarheid het marketing potentieel en de consumptie toenemen.
  • Fase 3: De flessen zullen geproduceerd worden met het nieuwe materiaal. Daarbij zal ook een validatie uitgevoerd en de verpakking verder uitgetest worden. Het is de bedoeling de verpakking te gebruiken in dezelfde industrie waar het afvalwater is ontstaan.

Een belangrijke doelstelling van het project is ook het uitvoeren van een Life Cycle Analysis (LCA ) die elke fase in de productie van deze verpakking dient te behandelen. Het doel daarbij is om de milieueffecten gedurende de hele levensduur van het materiaal te onderzoeken, startend bij de grondstoffen die gebruikt worden voor de productie tot het moment dat de eindverpakking wordt verwijderd. De verpakking dient 100 % afbreekbaar te zijn met een minimale impact op het milieu.

Het is ook de bedoeling deze verpakking te gebruiken buiten de voedingsindustrie vooral in de farmaceutische industrie en om reinigingproducten te verpakken alsook voor plastics in de auto-industrie.

Aan het project nemen acht bedrijven en vier technologiecentra uit verschillende Europese en Amerikaanse landen deel (Spanje, België, Nederland, Bulgarije, Portugal, Mexico, Brazilië en Honduras). Het project kadert in het 7de kader programma van de EU en heeft een totaal budget van 3 miljoen Euro.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Pack4Food ( www.pack4food.be ) of bij ondergetekende technologieadviseur. ( luc.vandewalle@UGent.be )

Bron; Perfect symmetry: EU project bids to transform fruit processing wastewater into juice packaging by Rory Harrington, 14-Jun-2012