Waar kijkt de consument naar?

Een deel van de beslissing van de consument om iets te kopen is gebaseerd op wat hij ziet. Maar waar kijkt hij juist naar, waar let hij op, en wanneer springt iets in het oog? Met behulp van ‘eyetracking’ kunnen we met hem meekijken…

Verpakkingen worden gewoonlijk zeer doordacht ontworpen. Achterliggende psychologische kennis helpt bij het ontwerpen van een verpakking die opvalt, die doet kopen. Maar toch valt soms het resultaat tegen. Mensen reageren namelijk niet altijd zoals verwacht. Met eyetracking systemen kan echter  achterhaald worden waar mensen precies naar kijken, en hoe lang hun aandacht hierop gevestigd blijft. Bij eyetracking worden oogbewegingen gemeten, aan de hand van speciale optische sensoren. Die meten de weerkaatsing van (meestal)  infrarode lichtbundels op het oog, die veranderen naargelang de stand van het oog. Er zijn ook wel andere, en misschien wel preciezere, technieken om de bewegingen van het oog op te meten, maar deze vereisen meestal contact met de oogbol, zoals door het gebruik van lenzen of electroden die aan het oog bevestigd worden,  waardoor zij minder interessant zijn vanuit commercieel standpunt en eerder in academisch onderzoek worden gebruikt.  De resultaten kunnen dan worden geprojecteerd op een afbeelding, met aanduiding van de punten waar het zicht op gefocust werd, hoe lang de aandacht hierop gevestigd werd, hoe vaak en eventueel in welke volgorde (zie figuur).

 

Figure 1. Voorbeeld van een winkelschap waar de resultaten van de oogbewegingen werden gevisualiseerd. Bron: Rogil.

Waar kan eyetracking in de voedingsindustrie  dan zoal voor gebruikt worden? Zoals het voorbeeld in bovenstaande figuur, om de visibiliteit van een product in het schap na te gaan, maar ook om verpakkingen te ontwerpen, waarbij dan te zien is of claims wel in het oog springen, of de foto de aandacht trekt. Of om de effectiviteit van een reclame-affiche te beoordelen.

Vanuit nutritioneel standpunt anderzijds, kan eyetracking gebruikt worden om nutritionele labels meer zichtbaarheid te geven. Zo blijkt dat nutritionele informatie die gecentreerd staat op de voorkant van de verpakking 30% meer de aandacht trekt dan labels die meer tegen de rand staan.

Er zijn in Vlaanderen intussen enkele instanties die eyetracking-systemen in huis hebben voor commercieel marktonderzoek.

Meer info

Bronnen

  • Eyetracking, Wikipedia
  • Eye tracking research could lead to better nutritional labels. FoodNavigator.com, 13/06/2012
  • Rogil, www.rogil.be