Recyclageprocessen voor PET?

Op 2 augustus 2012 lezen we op de website van het EFSA dat een eerste groep adviezen werd gegeven over PET-recyclage processen voor materialen die met levensmiddelen in contact zullen komen.

Het EFSA Panel voor levensmiddelen die in aanraking komen met verpakkingsmaterialen (Food Contact materials, enzymes ,aroma’s en technische hulpstoffen: CEF)  had in 2011 al een aantal criteria opgesteld om met mechanische recyclageprocessen gerecycleerde PET bruikbaar te verklaren voor voedingstoepassingen. Op Europees niveau werd een referentieniveau opgesteld voor de graad van chemische besmetting door op voor recyclage verzamelde PET flessen experimentele gegevens te verzamelen.

Volgende residuele stoffen werden gemeten:

  • Voedingsgerelateerde stoffen zoals Limoneen: gemiddeld 2.9 mg per kg PET tot 20 mg per kg
  • Plastic gerelateerde stoffen: Adipaten, ftalaten, erucamide, dioctyladipaat tot 0.5 mg/kg
  • Accidentele misbruiken (0.03-0.04%)met een worst case (tolueen) voorbeeld zou worden ingeschat op 1.4 tot 2.7 mg/kg. Hier wordt het referentienieveau op 3 mg/kg gezet.
  • Op een pragmatische wijze bepaalde het panel dat voor ongekende contaminanten de dagelijks opname  voor mensen onder de 0.0025 microgram/kg lichaamsgewicht/dag moest liggen.

Een basisvereiste om beneden deze waarde te blijven is dat PET flessen gebruikt voor niet voeding, niet intentioneel gemengd zouden worden met PET flessen gebruikt voor voeding. Het niet voedingsgedeelte zou maximum 5 % van het te recycleren materiaal mogen uitmaken om binnen de opgestelde normen te blijven. Indien dit niet het geval zou zijn, moet de producent aantonen waarom zijn systeem wel veilig zou zijn.

Bedenking1

Niet alleen voor PET, maar ook voor andere verpakkingsmaterialen kunnen wij ons de vraag stellen of dezelfde verpakkingsmaterialen zowel voor voeding en als voor niet voeding kunnen worden gebruikt. Is het vanzelfsprekend dat een materiaal voor alle mogelijke producten kan worden ingezet of dienen er keuzes te worden gemaakt? Hoe kan men voor gebruikte PET-flessen duidelijk maken wat werd gebruikt voor voeding en wat voor niet-voeding?

Het CEF-panel is van mening dat good manufacturing practices (GMP) noodzakelijk zijn om zeker te zijn dat het gerecycleerde product  overeenstemt met de opgestelde veiligheidscriteria.

Bedenking 2

Er werden tot nu toe slechts 3 wetenschappelijke adviezen (zie hieronder) voor PET-recyclage processen geleverd. Daarbij wordt verteld dat de publicatie van deze 3 adviezen niet moet worden gezien als een volgorde van prioriteit of als kwaliteit van de processen die het EFSA tot nu toe nog niet heeft geëvalueerd als veilig. De volgorde van indienen zou bepalend zijn voor de publicaties. Binnen de 18 maanden zouden er nog volgen. Vooraleer te beslissen wat we zullen gebruiken kunnen we misschien best nog even wachten…

Criteria opgesteld in 2011 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2184.htm

De 3 adviezen:

Pack4Food werkt aan een GMP-manual en een autocontrolegids voor de producenten van verpakkingsmaterialen geschikt voor de levensmiddelenindustrie.

Zie GMP namiddag 17 april 2012  bij voorbije evenementen op de website van Pack4Food