Yoghurt, voor een sterke geest in een sterk lichaam

De internationale populariteit van yoghurt en zijn gezonde uitstraling maken van yoghurt het ideale product om er nog enkele extra gezonde eigenschappen aan toe te voegen, zoals alternatief gezoet en verrijking met omega-3-vetzuren en vitamine D.

Suiker maakt je dommer, visolie kan helpen

DHA is essentieel in de synaps-werking en het doorgeven van informatie van de ene hersencel naar de andere. Jammer genoeg kan ons eigen lichaam maar een beperkte hoeveelheid DHA zelf aanmaken en moet de rest aangeleverd worden via onze voeding (zie STW, 03/05/2012). In ons huidig voedingspatroon is de inname van DHA echter doorgaans te laag.

Een recente studie wees uit dat hoge concentraties aan fructose in de voeding de hersenactiviteit vertraagt waardoor leerprocessen en geheugenwerking worden verhinderd. Consumptie van omega-3-vetzuren kan dit effect tegengaan. De onderzoekers ontdekten dat ratten gevoed met zowel fructose als het omega-3-vetzuur DHA (docosahexaeenzuur), gemakkelijker de weg konden aangeleerd worden in een labyrint dan ratten enkel gevoed met fructose. Deze laatste groep ratten vertoonde een duidelijke verminderde synaps-activiteit waardoor hun hersencellen minder efficiënt signalen aan elkaar konden doorgeven en de ratten dus minder helder konden denken en waardoor ze zich uiteindelijk ook minder goed de weg konden herinneren die ze aangeleerd kregen. Critici wijzen echter op het feit dat rattenstudies niet altijd kunnen vertaald worden naar mensen, des te meer omdat de hersenanatomie van ratten sterk verschilt van deze van mensen.

Fructose is de boosdoener in het verhaal van hersendisfunctie bij de groep ratten die niet gevoed werden met DHA. De consumptie van heel grote hoeveelheden suiker verhindert dat insuline de suikeropslag en het suikerverbruik in de cellen goed kan reguleren. Bronnen van fructose zijn bietensuiker en maisstroop, een goedkoop zoetmiddel vaak gebruikt in snoep en dranken.


Uit een recent Amerikaans consumentenonderzoek blijkt dat er verschuivingen zijn in de opvattingen van de consument in de lijn met het rattenexperiment. De publieke opinie wijst nu suikerrijke voeding aan als de belangrijkste oorzaak van overgewicht, eerder dan de vetten in de voeding. De ondervraagden konden echter geen onderscheid maken tussen de verzadigde en de onverzadigde vetten, waaronder de essentiële omega-3-vetzuren.

Yoghurt verrijkt met visolie, voor een sterke geest

De gezondheidsvoordelen die gepaard gaan met de consumptie van omega-3-vetzuren zijn ondertussen algemeen bekend, maar daarom is het nog niet zo evident om voldoende omega-3-vetzuren te consumeren. Eén van de enige bronnen is vette vis. Daarom ontwikkelden wetenschappers een smaakvolle yoghurt die in één portie de aanbevolen hoeveelheden omega-3-vetzuren aanlevert. Recente innovaties laten toe om yoghurt exotische smaken te geven. In het project kreeg de yoghurt een chilli-limoen-smaak. Deze yoghurt werd niet gezoet. Omega-3-vetzuren zijn gevoelig aan oxidatie met smaakafwijkingen tot gevolg. Zelfs heel lage concentraties aan geoxideerde visolie konden door het smaakpanel erkend worden in de chilli-limoen-yoghurt. Om deze oxidatie te verhinderen bestaan verschillende technieken (zie STW, 03/05/2012). Uiteindelijk gaven 39 van de 100 ondervraagde en ongetrainde consumenten aan de omega-3-yoghurt op regelmatige basis te kopen. 50 % van de groep vond het product onvoldoende door het gebrek aan een zoete smaak.

Yoghurt verrijkt met vitamine D, voor een sterk lichaam

Calcium en vitamine D helpen kinderen sterke en gezonde botten te ontwikkelen en volwassenen te beschermen tegen osteoporose en bot- breuken. Vitamine D is essentieel voor de absorptie van calcium in ons spijsverteringsstelsel. Bij een gebrek aan vitamine D kan ons lichaam niet voldoende calcium opnemen. Hierdoor worden onze botten brozer. Vitamine D zorgt ook voor sterkere spieren zodat we minder snel vallen. De belangrijkste opname van vitamine D gebeurt via de huid door blootstelling aan zonnestralen. Daarom is het belangrijk dat u dagelijks minstens 10 tot 15 minuten in de buitenlucht bent waarbij uw hoofd en handen onbedekt zijn. In tegenstelling tot calcium is vitamine D weinig beschikbaar in onze voeding. Slechts enkele vette vissoorten (sardienen, tonijn, zalm, haring, …), eigeel en lever zijn een bron van vitamine D. Het is dus niet eenvoudig om via de voeding voldoende vitamine D op te nemen. Aangezien yoghurt een goeie bron is van calcium, lijkt verrijking van yoghurt met vitamine D een logische keuze. De vitamine D dient echter goed gedoseerd te zijn in de yoghurt in verhouding met de calcium. Een te hoge vitamine D inname wordt geassocieerd met dezelfde risico’s als een te lage vitamine D inname. Daarenboven blijkt uit een meta-analyse dat het toevoegen van vitamine D3 meer effect zou hebben op de metabole processen in het lichaam dan vitamine D2.

Yoghurt to be sexier

In een ongepubliceerde studie schrijven twee wetenschappers dat muizen gevoed met yoghurt een dikkere en meer glanzende vacht hadden dan muizen gevoed met een normaal dieet. Testikels waren ongeveer 5% groter en zelfs 15% groter ten opzichte van muizen die junkfood kregen. Inseminatie door de mannetjes ging sneller en er werden meer muizen geboren. De nesten waren groter doordat de moeder meer muizen kon spenen. De resultaten van deze studie zouden volgens de wetenschappers toe te schrijven zijn aan de aanwezigheid van probiotica in de yoghurt. Volgens hen zijn deze bevindingen potentieel relevant voor mensen.

Referenties

  • Sugar makes you dumber, fish oil can help – research, Foodnavigator.com, 18 May 2012
  • Sugar becomes new bogeyman as fats take a back seat in new consumer survey, Foodnavigator.com, 24 May 2012
  • Fish oil added to yoghurt may help consumers meet daily nutritional requirements, ScienceDaily.com, 28 March 2012
  • Vitamin D: Is there such a thing as too much?, Nutraingredients.com, 21 May 2012
  • Comparison of vitamin D2 and vitamin D3 supplementation in raising serum 25-hydroxyvitamin D status: a systematic review and meta-analysis, Americal Journal of Clinical Nutrition, May 2012
  • Sexier mice eat probiotic yogurt: researcher hints at human implications, Nutraingredients.com, 11 May 2012