Is het mogelijk verpakkingen te produceren uitsluitend uit bijproducten van de voedingsindustrie?

Uit nevenstromen van verschillende verwerkingsprocessen binnen de olijf-, zuivel- en bierindustrie worden in het Europees project EcoBioCAP componenten geëxtraheerd voor gebruik in de productie van verpakkingsmaterialen.

Verschillende onderzoeksinstellingen waaronder het Franse INRA en het Duitse Fraunhofer onderzoeken industrieel beschikbare nevenstromen uit de voedingsindustrie voor toepassingsmogelijkheden als grondstof voor verpakkingsmaterialen. Het gaat hier meer bepaald om:

Vloeibare nevenstromen uit de olijf- en zuivelindustrie als grondstof voor productie van PHA (polyhydroxyalkanoaten). PHA wordt hierbij aangemaakt via fermentatieprocessen door bacteriën, die als substraat componenten gebruiken uit deze nevenstromen. Binnen de groep van PHA zitten verschillende polymeren waaronder PHB (polyhydroxybutyraat). Zowel flexibele (vb. folies) als rigide (vb. schalen) verpakkingen kunnen hiermee geproduceerd worden.

Vaste residuen uit de bier-, olijf- en graanindustrie als vezelcomponenten, die kunnen gemengd worden met bovenstaande PHA om gewenste eigenschappen te bekomen naar gas- en waterdoorlaatbaarheid, sterkte,…toe.

Het uiteindelijke doel is een divers gamma van biogebaseerde verpakkingsmaterialen te ontwikkelen gaande van flexibele respirerende materialen (hoge gas- en waterdoorlaatbaarheid) tot flexibele en rigide barrièrematerialen (lage gas- en waterdoorlaatbaarheid). Naast technologische aspecten wordt ook gekeken naar economische haalbaarheid en duurzaamheidsaspecten.

Verdere informatie kan gevonden worden via de website van EcoBioCAP. Binnen de ‘Stakeholders Advisory Board’ van dit project neemt ook Pack4Food deel aan de vergaderingen onder andere om na afloop van het project de resultaten ervan te verspreiden.

Bron

www.ecobiocap.eu