Baanbrekende microbiologische analyse van voedingsmiddelen via ’metagenomics’

Microbiologische analyses staan hoog op de agenda van voedingsbedrijven voor de opvolging van kwaliteit en houdbaarheid, voedselveiligheid en hygiënemonitoring. Deze discipline is dan ook continu in volle ontwikkeling. Metagenomics is een nieuwe technologie die een enorme veelheid aan microbiologische data creëert op relatief korte tijd. Dergelijke analyses kunnen de voedingsindustrie bijstaan in de eeuwige strijd om te beantwoorden aan de groeiende markt voor het leveren van concurrerende producten van een betere kwaliteit.

Metagenomics onderscheidt zich van meer traditionele analysemethoden

Traditioneel worden in microbiologische voedingslaboratoria technieken gebruikt die gecatalogeerd worden als “medium afhankelijk” (klassieke microbiologie, gebruik makend van voedingsbodems) of “medium onafhankelijk” (moleculaire analyses zoals PCR, DGGE en immunologische zoals ELISA).

De bestaande medium afhankelijke methoden bieden niet de mogelijkheid om alle aanwezige micro-organismen te identificeren die aanwezig zijn in het voedingsmiddel. Een groot deel van de bacteriën, schimmels en gisten kan immers niet gekweekt worden onder labo-omstandigheden. De medium onafhankelijke technieken hebben dan weer als nadeel dat niet alle DNA-fragmenten die aanwezig zijn in een monster tegelijk kunnen geanalyseerd worden. De bacteriële diversiteit kan met deze technieken dan ook onvoldoende worden opgevolgd.

Bovendien is de voedingsmiddelen microbiologie een breed domein waarin veel verschillende voedingsmatrices worden bestudeerd. Omwille van deze verscheidenheid blijven de analyses dikwijls beperkt tot bepaalde goed gekarakteriseerde bederforganismen of pathogenen. Metagenomics laat toe om in één enkele analyse van een voedingsmiddel de aanwezigheid van duizenden micro-organismen tegelijkertijd te identificeren. Deze technologie kan een omwenteling teweegbrengen in de voedingsmicrobiologie door een beter inzicht te verschaffen in de interactie tussen de micro-organismen en hun omgeving.


Metagenomics is een opkomend vakgebied dat gericht is op de studie van de genetische inhoud van een complex milieu. Het gebruik van het voorvoegsel “meta” verwijst naar “wat daarna komt”. In dit geval komt de metagenomica na de genomica. Het gaat dus om een analyse van het genetisch materiaal (DNA) van micro-organismen (moleculaire analyse). De uitbreiding bestaat erin gebruik te maken van high-troughput sequencing, een techniek waarbij tegelijkertijd een grote hoeveelheid DNA analyses kan uitgevoerd worden en zodoende duizenden sequenties tegelijk worden uitgelezen.


Wat kan metagenomics de voedingsindustrie bijbrengen?

Metagenomics biedt perspectieven voor talrijke domeinen die verband houden met voeding.a

Door de veranderende samenstelling van de micro-organismen tijdens het verouderingsproces op te volgen, kan ingespeeld worden op de kwaliteit van een voedingsmiddel. Daarnaast kunnen contaminatiebronnen geïdentificeerd worden en kan de houdbaarheid van een product opgevolgd worden. Veranderingen aan het productieproces ter verlenging van de houdbaarheid kunnen gecontroleerd en beheerst worden.

Ook op het vlak van voedselveiligheid kan metagenomics een rol spelen ter beheersing van de bacteriële flora, eventueel via toevoeging van een bescherm flora (bioconservering).

Verschillende actoren in de voedselketen kunnen baat hebben bij deze nieuwe technologie: de fabrikanten die een innovatief en gecontroleerd product willen aanbieden, de groothandel die hun distributieketen wil optimaliseren, of de controle organismen die de microbiologische kwaliteit van de voeding willen verzekeren.

Waar kan je terecht voor metagenomics analyses?

Quality partner heeft 18 maanden geïnvesteerd in metagenomics technologie met als doel deze routinematig te kunnen toepassen voor de voedingsindustrie, gesteund door de ervaring van een multidisciplinair team (moleculair bioloog, taxonomiste, voedingstechnoloog enz.)


Quality Partner is een spin-off van de Universiteit van Luik, opgericht in 2000 op initiatief van Professor Daube. Het is een erkend onafhankelijk organisme, gespecialiseerd in kwaliteitscontroles voor de voedingsmiddelen- en cosmeticasector.


Bron

Quality Partner

Meer Info

www.quality-partner.be - E-mail: info@quality-partner.be

Rue Hayeneux, 62 - B- 4040 HERSTAL

Tel: +32 (0)4 240 75 00 • Fax: +32 (0)4 240 75 10

Contactpersoon: Jean-Yves François