Projectteam voor innovaties

Voor het uitvoeren van een innovatieproject in uw bedrijf, stelt u best een projectteam samen. Hoe pakt u dit het best aan? Een aantal tips…

 

Multidisciplinair team samenstellen

Het projectteam moet uit een vaste kern bestaan die in functie van de behoeften kan aangevuld worden met interne of externe deskundigen. Tot die vaste kern behoort het best iemand van elke bedrijfsafdeling. Want uiteindelijk zal elke afdeling op een bepaald ogenblik betrokken worden bij het tot stand komen en de uitvoering van de innovatie. Het is dus efficiënter (en kostenbesparend) om bij het begin van het project al inbreng te krijgen van niet alleen R&D maar ook van aankoop, verkoop, productie,  marketing, enz. 

Daarnaast houdt u best ook rekening met de verschillende ‘denkstijlen’ in een team. Deze denkstijlen kunnen elkaar aanvullen, maar kunnen ook de oorzaak van conflictsituaties zijn. De 4 basis denkstijlen zijn:

  • de ‘ideator’ is sterk in het genereren van ideeën en het ‘out-of-the box denken
  • de ‘clarifier’ wil alles verduidelijken en probeert zoveel mogelijk informatie te verzamelen.
  • de ‘developer’ analyseert en vergelijkt mogelijke oplossingen om het idee uit te werken
  • de ‘implementer’ wil ideeën snel realiseren in werkbare oplossingen

Vaak is een persoon een combinatie van meerdere types. 

Projectleider aanduiden

Duid de meest geschikte persoon aan als projectleider. Houd daarbij geen rekening met hun huidige status in het bedrijf, maar wel met hun persoonlijkheidskenmerken en hun bekwaamheden. Dit is niet altijd eenvoudig, zeker niet wanneer de projectleider niet tot het directieteam behoort.

Projectplan

Een van de eerste taken van een projectteam is het opstellen van een degelijk en getailleerd projectplan. Een projectplan bestaat best uit:

  • een stappenplan
  • ontwikkelingstermijnen
  • objectief meetbare evaluatiepunten
  • de vereiste expertise: is deze intern aanwezig of moet ze extern aangetrokken worden?
  • de begroting 

Klimaat creëren om innovatieprojecten uit te werken

Het projectteam moet op geregelde tijdstippen de tijd krijgen om het innovatieproject uit te werken en zo te combineren met hun taken in lopende operaties. 

Bron