Duurzame voedingsproductie en –consumptie gaat Europees!

Om onderzoek omtrent duurzame voedingsproductie en –consumptie in Europa te harmoniseren en te richten naar de toekomstige noden werd recent het SUSFOOD project opgestart.

Het SUSFOOD project kadert in het Zevende kaderprogramma van de Europese commissie dat streeft naar de opbouw van een bio-economie die door Europese kennis ondersteund is. Het SUSFOOD project is één van de vele ERA-netwerken (European Research Area) die de samenwerkingsverbanden binnen Europa wil versterken. Het project heeft als doelstelling om de wetenschappelijke samenwerking tussen EU lidstaten en geassocieerde staten te verbeteren en te zorgen voor een maximale bijdrage van het onderzoek in de ontwikkeling van duurzame voedingssystemen.

 


Figuur 1: Deelnemende landen in het SUSFOOD project

Duurzame voedingssystemen moeten onder andere een antwoord bieden aan de stijgende vraag naar voedingsmiddelen. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van een meer duurzame productie en het verminderen van verlies en afval tijdens de voedingsproductie en –consumptie. Bij duurzame voedingssystemen wordt niet alleen de impact op het milieu gereduceerd, het omvat ook het bestrijden van obesitas, slechte voeding en ondervoeding. Ongelijkheden tussen rijk en arm moeten gereduceerd worden en de competitiviteit van de Europese agro-industrie moet verbeterd worden. 

Het project verloopt in verschillende fasen. In de eerste plaats wordt een databank opgericht voor het uitwisselen en analyseren van onderzoeksprojecten. Deze databank is vrij toegankelijk en zal komende zomer beschikbaar worden gesteld op de SUSFOOD website. De databank biedt allerlei voordelen voor onderzoekers, zoals het uitbreiden van het onderzoeksnetwerk, het mee richting geven van toekomstig onderzoek en de deelname aan gezamenlijke oproepen. Tijdens de tweede stap in het project zal gestreefd worden naar een consensus omtrent toekomstige prioriteiten in het onderzoek op basis van prospectieve studies en de analyse van het huidige onderzoek. In de derde plaats zullen gezamenlijke activiteiten opgezet worden zoals het opstellen van een gemeenschappelijke Europese onderzoeksagenda en –visie. Het project zal uiteindelijk leiden tot het lanceren van twee oproepen (één in 2013 en één in 2014) waarbij gezamenlijke onderzoeksprojecten zullen opgestart en gefinancierd worden. 

Meer info