Verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen staan onder druk.

Sedert 2005 volgt Pack4Food evoluties binnen de verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen. Een aantal parameters evolueren onder druk van wetgeving (vooral EU) en controleorganisaties (FAVV). Bovendien dringen de eisen van de consumenten steeds beter door.

Wat moet een producent/leverancier van verpakkingsmaterialen nog doen om mee te zijn met de stromingen? Langs de ene kant worden steeds complexere (barrière, hitteresistent,,…) verpakkingsmaterialen gebruikt om de levensmiddelen kwaliteitsvol (smaak, ingrediënten, kleur) te verpakken. Langs de andere kant dringt vereenvoudiging zich op om de verwerkbaarheid in de recyclagestroom open te houden.

Er zijn verschillende opties mogelijk. Zo kan er meer materiaal van één soort (monolaag) gebruikt worden in plaats van minder materiaal van verschillende soorten (multilaags). Het zou de recycleerbaarheid bevorderen, maar de producent wordt afgestraft in de berekening van de kosten voor het groen punt dat werkt op basis van gewicht. Tenzij dit monolayer materiaal ook herbruikbaar wordt. Verder kan gedacht worden aan de vermindering van additieven (zuurstofscavengers)die in verpakkingsmaterialen gebruikt worden om onder andere het gewicht te kunnen verlagen. Daarnaast zitten er in een aantal plastics additieven zoals UV-blockers, kleurstoffen, enz….Dit vereenvoudigt de recyclage niet en kan leiden tot moeilijker te gebruiken gerecycleerde producten. Daar waar transparantie belangrijk is kan bijvoorbeeld een lichte haze (witte troebel) de toepassingsmogelijkheden beperken.

Creatieve geesten ontwikkelen dan nieuwe concepten, die op gebied van milieu, maar ook naar voedselveiligheid toe (minder additieven / minder migratie) verbeteringen aanbieden. Zo wordt bijvoorbeeld een nieuw concept aangeboden om zuurstofpermeatie tegen te gaan voor de verpakking van fruitsappen en andere zuurstofgevoelige, niet sprankelende producten. http://www.appepackaging.com/performance/activseal/