Geurherkenningstesten voor selectie en training van uw smaakpanel

Geurherkenningstesten kunnen gebruikt worden om panelleden te selecteren voor een sensorisch panel, maar tevens om een smaakpanel op regelmatige basis te trainen.

Diverse geurherkenningstesten zijn beschreven in de sensorische literatuur. Het is de bedoeling om een idee te krijgen over de capaciteit van panelleden om karakteristieke geuren uit het dagelijks leven te herkennen en te benoemen. Geurherkenningstesten kunnen ook nuttig zijn om de training van expertenpanels te onderhouden.

Naast geurherkenningstesten kunnen tevens geur- en aromaherinneringstesten worden toegepast. Bij herinneringstesten worden panelleden hetzij orthonasaal (enkel ruiken), hetzij retronasaal (ook proeven) vertrouwd gemaakt met een selectie van vaak onbekende geuren of aroma’s. Na enige tijd worden de stimuli opnieuw aangeboden – ditmaal zonder benaming of beschrijving – en wordt het geur- en/of smaakgeheugen van de proefpersonen getest. 

UPSIT (University of Pennsylvania Smell Identification Test) en GITU (Geur-Identificatie-Test Utrecht) zijn enkele voorbeelden van geurherkenningstesten. Men kan gebruik maken van geurflesjes met oplossingen, geurstrips of geëncapsuleerde geurcomponenten. Zowel zuivere chemische componenten als natuurlijke producten (o.a. etherische oliën, tincturen) kunnen aangewend worden. 

In de ISO-norm 8586-1:1993 worden voorbeelden gegeven van testcomponenten, die kunnen gebruikt worden voor selectie en training van panelleden (zie Tabel 1). 

Tabel 1. Voorbeelden van geurcomponenten voor een geurherkenningstest (ISO 8586-1:1993).

ISO-norm 5496:2006 beschrijft diverse procedures, die kunnen aangewend worden om panelleden te trainen in het herkennen, identificeren en beschrijven van geuren (zie Tabel 2). 

Tabel 2. Voorbeelden van geurcomponenten voor training in detectie en herkenning van geuren (ISO 5496:2006).

 

Bronnen

  • Doty et al., Internal consistency and short-term test-retest reliability of the University of Pennsylvania Smell Identification Test, Chemical Senses 10, 297-300 (1985).
  • Hendriks, GITU versus UPSIT. A comparison between two clinical tests of odour identification. Chemical Senses 17, 838-839 (1992).
  • ISO 8586-1:1993 Sensory analysis – General guidance for the selection, training and monitoring of assessors – Part 1: Selected assessors
  • ISO 5496:2006 Sensory analysis – Methodology – Initiation and training of assessors in the detection and recognition of odours