Wat is de innovatie slagkracht van uw bedrijf?

Succesvol innoveren doe je niet alleen met een goed productontwikkelingsproces. Er zijn 7 verschillende domeinen die uw innovatiesucces verhogen. Hoe goed scoort u op elk van deze domeinen?

Bedrijven denken bij innovatie vaak aan het onderzoeks- en/of productontwikkelingsluik om nieuwe of vernieuwde producten en processen te ontwikkelen. Innovatie moet in een bedrijf echter veel ruimer gezien worden.

Wist u dat innovatie gestuurd wordt door 7 verschillende domeinen binnen een bedrijf?

Goed zijn in elk van deze domeinen verhoogt uw innovatiesucces. Op vier van deze domeinen scoren nogal wat (voedings)bedrijven relatief zwak:

 • Expliciteren van de innovatiestrategie
 •  Markt- en klantgericht ideegeneratieproces
 •  HR-beleid gericht op innovatie
 •  Samenwerking en netwerken met andere organisaties 

Aan de hand van de innovatieaudit krijgt u zicht op hoe uw bedrijf scoort op elk van deze 7 domeinen. De adviseurs van de Innovatiecentra nemen een audit af van uw bedrijf gedurende een 2 uur durende gesprek. Na afloop van de audit krijgt u een auditrapport, en wordt samen met de innovatieadviseur een plan opgemaakt om de innovatieslagkracht van uw bedrijf te verhogen.

De 7 domeinen die de innovatie slagkracht sturen:

 • Innovatiestrategie
 •  Marktgerichtheid en klantenoriëntatie
 •  Personeelsbeleid en bedrijfscultuur
 •  Product- en dienstinnovatie
 • Realisatiemethoden
 • Samenwerking en netwerking
 • Financieel beheer 


Innovatiestrategie onder de loep

In de innovatiestrategie leg je vast waarin je in de toekomst nieuw en vernieuwend wil zijn, en op welke wijze je dat wil bereiken. Er worden criteria vastgelegd waarmee je vernieuwingsprojecten kan beoordelen en rangschikken.  Maw er wordt bepaald, welke procesinnovaties voorrang krijgen, welke (export)markten primair moeten aangepakt worden of welke technologieën en productgroepen extra aandacht moeten krijgen. 

Hoe pak je dit aan?

Het komt er in de praktijk op neer om deze innovatiestrategie duidelijk te formuleren en ook uit te werken Weet u met welke productvoordelen u zich over 2.3 à 5  jaar wil onderscheiden op de markt? Weet u welke kennis u hier voor moet hebben? En of u dit zelf kan invullen of hier externe partners mee moet bij betrekken. 

Eenmaal de innovatiestrategie duidelijk is, moet deze ook gecommuniceerd worden aan de medewerkers binnen het bedrijf. Zo weten ook zij achter welke doelstellingen ze zich moeten scharen en waarom bepaalde beslissingen genomen worden. 

Eerste hulp bij strategiebegeleiding

De innovatiecentra begeleiden bedrijven bij de strategiebepaling. Aan de hand van 5 workshops van een halve dag (doorlooptijd van 12 weken) wordt gewerkt aan en nagedacht over mogelijke toekomstrichtingen voor uw organisatie.

Bron

www.innovatiecentrum.be