Onderzoek naar wei-eiwitcomponenten in verpakking gaat verder

Op basis van een recent afgelopen Europees onderzoeksproject rond het gebruik van wei-eiwit als barrièremateriaal in verpakkingen zal in een vervolgproject dieper ingegaan worden op het incorporeren van wei-eiwit in thermoformeerbare verpakkingsmaterialen.

Binnen het Europese onderzoeksproject “Wheylayer” werden wei-eiwit-isolaten, afkomstig uit de nevenstroom van de kaasproductie, gemengd met biogebaseerde weekmakers en andere additieven voor het bekomen van een bioplastic-materiaal met zowel een goede water- als zuurstofbarrière. Hierbij zouden de gasbarrière-eigenschappen deze van het veel gebruikte EVOH benaderen, waarbij het wei-eiwitmateriaal tevens een goede waterbarrière bezit. Waar initieel het gebruik van deze wei-eiwit-formulering als coating werd onderzocht, bleek in latere fasen van het onderzoeksproject ook toepassingen te zijn als een tussenlaag in multilaagsstructuren van folies. Dit biedt naast de goede gas- en waterbarrière-eigenschappen ook mogelijkheden naar recyclage toe. Via een enzymatisch proces kan deze wei-eiwitlaag worden afgebroken, waardoor de aangrenzende folielagen kunnen worden gescheiden van elkaar.

Het is nu net hierop dat onderzoekers in IVV Fraunhofer (Fraunhofer Institute for Process Engineering and Packaging) willen verder werken en de mogelijkheid willen onderzoeken of wei-eiwitlagen kunnen geïncorporeerd worden in multilaagsstructuren voor thermoformeertoepassingen (vb. schaaltjes). Dergelijke barrièrestructuren zouden dan tijdens de recyclage opnieuw kunnen worden gescheiden van elkaar door enzymatische afbraak van de wei-eiwitlaag. De huidig ontwikkelde wei-eiwitstructuren bezitten echter nog over niet de geschikte thermoformeereigenschappen, wat dit dan ook het onderwerp maakt van het verder onderzoek.

Meer informatie over het afgelopen project kan teruggevonden worden op www.wheylayer.eu.

Bronnen: Wheylayer.eu, foodproductiondaily.com, foodholland.nl, omnexus.com