Op zoek naar een uitdagend en innoverend verpakkingsproject?

Innoveren in de verpakking van levensmiddelen vraagt een multidisciplinaire aanpak. Het eindproduct dient in allerlei opzichten te beantwoorden aan de wensen van de consument: vooral functioneel en duurzaam.

Er zijn verschillende scenario’s mogelijk. Enerzijds is er productiegedreven innovatie, waar creatieve krachten binnen een bedrijf nieuwe toepassingen of werkwijzen ontdekken om beter, sneller of efficiënter te werken. Dit zorgt meestal voor een lagere productiekost.

Productiegedreven

-------------------------------------

Innovatie

-------------------------------------

Marktgedreven

Anderzijds zijn er ook marktgedreven innovaties. De marketing heeft bij klanten of potentiële klanten een nood ontdekt en probeert daar een concrete oplossing voor te vinden. Ogenschijnlijk moeilijke/onmogelijke wensen dienen in de praktijk te worden omgezet. Meestal zijn hier wel kosten aan verbonden. Vandaar de vele discussies tussen marketing en productie, waarbij de verpakkingsmanager dikwijls in de overleg- of soms vechtzone terechtkomt. Tegenover een oplossing waarbij investeringen nodig zijn, staan dan torenhoge verwachtingen naar omzet. Dit is nodig om die investeringen in bestaande infrastructuur of bij aankoop van nieuwe machines af te schrijven.

Grote verpakkingsondernemingen lossen dit op door klanten met groot potentieel op te zoeken. Daar wordt dan bijvoorbeeld een eerste testinstallatie geplaatst, waarbij af en toe een testrun wordt gedraaid voor markttesten en kan er voluit verder worden gewerkt aan de optimalisatie van de nieuwe verpakkingslijn. Als dit goed loopt volgen de productiemachines en met gepaste promotie en marketing van de klant kan het product op de markt worden gelanceerd.

Kleine verpakkingsondernemingen daarentegen doen beroep op een netwerk van bedrijven en kennisinstellingen. Daarenboven is de financiering voor innovatie niet zo eenvoudig. Daarom dient er samengewerkt te worden ofwel met grotere bedrijven of met een groep van bedrijven die elk kunnen bijdragen tot de nieuwe ontwikkeling in een soort van win-win situatie. Hier kan samenwerking met geschikte/gespecialiseerde kennisinstellingen een belangrijke ondersteuning leveren.

Op zoek naar een spannend project? www.geniusmeals.eu zoekt investeerders of partners.