Houdbaarheid van vis kan verhoogd worden!

Eind januari vond de openbare verdediging plaats van het doctoraal proefschrift van Katrien Broekaert met betrekking tot ‘De moleculaire identificatie van de dominante microbiota en hun bederfpotentieel bij grijze garnalen en rog’.

Door de hoge concentratie aan omega-3-vetzuren, verschillende vitaminen en sporenelementen, krijgen vis en visserijproducten meer en meer belangstelling. Verse en licht geconserveerde vis en visserijproducten/schaaldieren hebben echter het nadeel dat ze snel kunnen bederven. Bacteriële groei en de vorming van vluchtige metabolieten zijn hierbij de grote boosdoeners. 

Verschillende vis en visserijproducten hebben hun eigen specifieke bederforganismen of SBO’s. Deze vis-eigen micro-organismen kunnen doorgroeien tijdens de bewaring en zorgen voor smaak- en geurafwijkingen. Wanneer de aard van de aanwezige SBO’s is gekend, kan de resterende houdbaarheid beter bepaald worden en kunnen ook aanbevelingen gedaan worden naar de visserijsector om de insleep en ontwikkeling van SBO's tot een minimum te beperken. 

Het doctoraat van Katrien Broekaert, onderzoekster bij ILVO-Technologie & Voeding, levert een belangrijke bijdrage tot de op termijn verbeterde houdbaarheid van vis. Zowel verschillende conventionele (totaal kiemgetal-bepalingen, biochemische testen) als moleculaire (PCR, sequentie-analyse, DGGE, GC/MS en SIFT/MS) technieken voor de isolatie, identificatie en karakterisatie van de microbiota op vis en schaaldieren werden geoptimaliseerd. Deze technieken werden vervolgens aangewend om de dominante microbiota en SBOs van twee typisch Belgische visserijproducten, grijze garnalen (Crangon crangon) en rog (Raja sp.), te identificeren en karakteriseren.