Bio in opmars

Bio-producten zijn in opmars, maar hoe scoren deze producten op vlak van nutritionele waarde, smaak en duurzaamheid? De lancering van een Europees label voor bio-producten geeft het consumentenvertrouwen een duwtje in de rug.

Groeimarkt

De bio-markt kende een sterke groei van meer dan 30% de afgelopen 5 jaar. Ondanks het uitbreken van de wereldwijde recessie crisis blijft deze markt groeien, weliswaar vertraagd. Enkel zuivelproducten maken hier een uitzondering op door de hoge melkprijzen. Aangezien bio nog maar een klein marktsegment inneemt, is groei verzekerd, maar die verdere groei van de markt zal afhangen van de mate waarin

 • in onderzoek geïnvesteerd wordt om de productie verder te optimaliseren,
 • de distributie van deze producten meer verzekerd kan worden,
 • het prijsverschil tussen bio-producten en conventionele producten zal evolueren,
 • wetenschappelijk onderzoek de perceptie van de consument wat betreft smaak, voedingswaarde en milieu kan staven.

Heeft bio wel een vollere smaak?

Voor een smaakvoller product is de consument bereid meer te betalen. Hoewel dit één van de belangrijkste argumenten is om meer te betalen voor een bio-product, kan er in de beschikbare literatuur nog geen significant sensorisch verschil teruggevonden worden tussen biologische en conventionele groenten en fruit.

Heeft bio wel een betere nutritionele waarde?

Een aantal vergelijkende studies tonen aan dat bio-producten volgende kenmerken bevatten:

 • een lager nitraatgehalte
 • minder pesticidenresidu’s
 • minder zware metalen
 • een hogere concentratie aan vitamine C
 • meer mineralen zoals ijzer en magnesium
 • meer antioxidantia
 • betere vetzuursamenstelling

Nutriëntconcentraties varieerden echter sterk tussen de vergelijkende studies al naar gelang hoe de planten bemest werden, hoe rijp ze geoogst werden en wat de weersomstandigheden waren. Een mogelijke verklaring waarom bio-fruit meer antioxidantia bevat, kan gezocht worden in het gebruik van de biologische teelttechnieken die natuurlijke verdedigingsmechanismen in de planten activeren.  Hoewel enkele studies dus wijzen op de extra voedingswaarde van bio-producten  t.o.v. conventionele producten, is er eigenlijk nog geen eenduidig wetenschappelijk verband aangetoond tussen deze extra voedingswaarde en gezondheidseffecten. Eerste  epidemiologische studies tonen echter wel aan dat bio-voeding het risico op allergieën vermindert en de algemene weerstand van het lichaam verhoogt. Verder onderzoek naar het effect op specifieke gezondheidsmerkers is hier noodzakelijk.

Is bio wel beter voor het milieu?

Biologische groenten en fruit worden gekweekt zonder pesticiden en bemesting. De productie van messtoffen kost veel energie en belasten samen met de pesticiden het ecologisch evenwicht in de vrije natuur, dus is biologisch teelten duurzaam voor zowel mens als milieu. Met het groeiend ecologisch bewustzijn is ook dit een belangrijk argument voor de consument om een meerprijs te betalen voor een bio-product. Alhoewel hier een belangrijke kanttekening gemaakt moet worden : het is niet door over te schakelen naar bio-producten dat we onze ecologische voetafdruk sterk zullen reduceren. We moeten het totale plaatje blijven zien. 

Uniform label voor meer vertrouwen bij de consument

Vertrouwen is een delicate zaak op de markt van biologische producten, omdat consumenten in het algemeen niet zelf kunnen valideren of een product wel of niet van biologische oorsprong is. Een recente studie wijst uit dat de consument bereid is meer te betalen voor een product met een label van een gekende organisatie of van de overheid dan voor een product met een eigen label van de producent. Om de diversiteit aan logo’s tegen te gaan, werd daarom onlangs een nieuw uniform logo gelanceerd vanuit de Europese Unie. Het zal echter tijd vragen om vertrouwen te winnen voor het nieuwe logo. Verder is het belangrijk duidelijk te maken aan de consument waar bio voor staat. Uit een recente studie blijkt dat 21% van de ondervraagden geen bio-producten koopt omdat ze niet weten wat daar de voordelen van zijn.

 

Bron

European Commission (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/logo_en)

Referenties

 • World organic food sales shine, but dairy in doldrums, foodnavigator.com 25-jan-2012
 • Actual and potential development of consumer demand on the organic food market in Europe, NJAS Wageningen Journal of Life Sciences, Volume 58, Issues 3-4, December 2011, pages 79-84.
 • Organic food and impact on human health: Assessing the status quo and prospects of research, NJAS - Wageningen Journal of Life Sciences 58, nr. 3–4 (december 2011): 103-109.
 • A metabolomic approach differentiates between conventional and organic ketchups, Journal of agricultural and food chemistry, Volume 59, issue 21 pages 11703-11710.
 • Product labeling in the market for organic food: consumer preferences and willingness-to-pay for different organic certification logo’s, Food Quality and Preference, December 2011.
 • Research urged to determine clear-cut benefits of organic Foods, foodnavigator.com, 31-Aug-2011