Normen voor voedselveiligheid en voedselverpakking ( ISO 22000 en PAS 223).

Recent werden de normen ISO 22000 en PAS 223 samengevoegd voor het bekomen van de standaard FSSC 22000 (Food Safety Systems Certification). Voedselfabrikanten waarderen de gemeenschappelijke aanpak van deze normen waardoor zij met verpakkingsfabrikanten kunnen samenwerken onder één voedselveiligheid management systeem.

ISO 22000 is bedoeld voor alle organisaties in de voedselketen zoals de fabrikanten van levensmiddelen, dierenvoeding en verpakking maar ook voor de distributie en de producenten van machines, reinigingsmiddelen, additieven en ingrediënten. Het HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) systeem dat ontwikkeld werd door de Codex Alimentarius vormt de basis voor ISO 22000. HACCP impliceert een systematische aanpak van de gevaren voor levensmiddelen zowel fysisch, chemisch als microbiologisch.

De meeste voedselveiligheidsrisico’s worden gecontroleerd door invoering van PRP’s (Pre-Requisite Programma’s of basisvoorwaardenprogramma). Voor alle producenten van verpakkingsmaterialen voor levensmiddelen worden deze gedefinieerd in de PAS 223 (Publicly Available Specification). PAS 223 biedt de bouwstenen voor een goede en hygiënische productie. Deze omvatten onder andere de vereisten voor de infrastructuur, de werkvloer, afvalbehandeling, de gebruikte machines, het onderhoud van deze machines, verontreinigingen, migratie, reiniging, bestrijding van plagen, persoonlijke hygiëne en hun voorzieningen, recall procedures, opslag en vervoer, enz.

Het BSI (British Standards Institution) ontwierp PAS 223:2011 en dit is in werking sinds 1 Juli 2011. Het werd ontwikkeld door een stuurgroep van toonaangevende wereldwijde verpakking en voedselproducenten. PAS 223 is toepasbaar voor alle organisaties die voedselverpakking produceren onafhankelijk van de grootte van het bedrijf en is niet bedoeld als standalone standaard maar moet gebruikt worden samen met ISO 22000.

In het nieuwe VIS-traject van Pack4Food vormt het opstellen van een GMP voor leveranciers en producenten van verpakkingsmaterialen een essentieel en belangrijk deelproject. Het is de bedoeling om in de tweede helft van maart 2012 een startvergadering te organiseren om de GMP-problematiek in kaart te brengen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Pack4Food (www.Pack4Food.be) of bij ondergetekende technologieadviseur (Luc.Vandewalle@UGent.be).

Bron

Overview of the standards for food safety management systems and food packaging design and manufacture. October 2011 Supreeya Sansawet and John Terry SGS