De groeiende markt van clean label producten

Recente studies tonen aan dat consumenten meer en meer aandacht besteden aan hun voeding, met de stijgende ontwikkeling van clean label producten tot gevolg. Mensen voelen zich ook meer aangetrokken door eenvoudigere labels aangezien deze de indruk geven dat die producten minder processing hebben ondergaan.

Het concept ‘clean label’ kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Meestal verwijst de formulering van clean label naar het elimineren van chemische klinkende of kunstmatige ingrediënten, die wijzen op extra processing van de producten. Een andere interpretatie van clean label is de eenvoudige declaratie. Ingrediëntenlijsten die kort en eenvoudig te begrijpen zijn, zoals een halve liter ijs dat zich richt op de eenvoud en goedheid van vijf ingrediënten: melk, room, suiker, eieren en een aroma. Transparantie of het informeren van klanten over wat er precies in een product zit, is nog een andere clean label eigenschap. Bijvoorbeeld een magere yoghurt met de onthulling dat het kunstmatige zoetstoffen bevat.

Onderzoek heeft aangetoond dat de consument verkiest om kunstmatige- en over-processing van voedingsmiddelen te vermijden. De grens voor wat over-processing is, verschilt echter van persoon tot persoon, wat uitdagingen creëert voor de formulering van clean label. Bewerkte voedingsmiddelen worden het best gedefinieerd als voedingsmiddelen die aangepast werden ten opzichte van hun oorspronkelijke ‘moeder-natuur’ voorkomen. De perceptie over de processing heeft meer invloed op de keuze van de consument dan de wel of niet effectieve uitgevoerde handelingen op het product. Dit is waar vaak het concept clean label in het spel komt…

“Zonder additieven” en “zonder bewaarmiddelen” zijn de meest populaire clean label claims bij de consument, terwijl voor de claim “natuurlijk” scepticisme is ontstaan omwille van het overmatig gebruik en het gebrek aan een duidelijke definitie. Men verwacht ook meer consistentie tussen de voor- en de achterkant van de verpakking. Bijvoorbeeld: als op de voorkant van een verpakking een natuurlijk imago gecreëerd wordt door er bijvoorbeeld een afbeelding van een boerderij op te plaatsen, maar op de achterkant kan een uitgebreide opsomming van E-nummers teruggevonden worden, ontstaat wantrouwen bij de consument.

De herformulering van producten, maar vooral de labelling, zullen in de toekomst heel wat complexe overwegingen met zich meebrengen. Op dit moment bestaat er geen strikte definitie van clean label producten en zijn er dan ook geen wettelijke voorwaarden aan verbonden. Men moet uiteraard aan alle bestaande wetgevingen om een product op de markt te brengen voldoen.

Het Vlaams Adviescentrum voor de Vleesindustrie (VLAV) organiseert op 20 april 2012 het seminarie “Nieuwe ingrediënten in de vleesindustrie”, waarbij clean label wordt besproken vanuit het standpunt van de producent én de consument. Ook de wettelijke aspecten zullen worden aangekaart. Daarna worden enkele cases besproken. Meer informatie over het programma en de inschrijvingen worden binnenkort gepubliceerd. Voor meer info kan u mailen naar vlav@kahosl.be.

Bron