Vloeren reinigen met innovatief opzuigsysteem

Het bedrijf Lintec uit Vlaams-Brabant ontwikkelde een reinigingsmethode die toelaat om (vloer)oppervlakken sneller, zuiniger én grondiger te reinigen. Het zogenaamde Skylla systeem is gebaseerd op het no-touch principe waarbij er geen contact meer is tussen het vervuilde oppervlak en handen/dweilen.

Oppervlakken (vloeren, ruiten, koeltoogbank, werkbank, rekken, wanden,..) kunnen op verschillende manieren vochtig gereinigd worden. Volgens het Skylla-principe worden vuilresten, bacteriën en dergelijke niet meer verspreid maar direct opgezogen door het systeem. Op deze wijze is kruisbesmetting quasi uitgesloten. Omdat het vuil niet meer in de ruimte uitgesmeerd wordt of zich opconcentreert (bv emmer, dweil) wordt er op een meer hygiënische wijze gereinigd. Bovendien kan dit systeem een aanzienlijke tijdswinst opleveren.

Principe

Het reinigen gebeurt via een schuurborstel/zuigmond bevestigd op een slang die op verschillende contactpunten (hydrosifons) aangesloten kan worden. Door een uitgebreid gamma van mondstukken kan men diverse oppervlakten van verschillende materialen reinigen. Met de speciale reinigingskop van het Skylla toestel wordt eerst een detergent oplossing aangebracht om te foamen en te schuren. Na reiniging wordt het kuiswater opgezogen en centraal geëvacueerd via een systeem op basis van onderdruk. De vuilresten blijven in een filter zitten die zich net boven het contactpunt in de vloer bevindt. Zo worden verstoppingen vermeden. Een automatisch desinfectiesysteem zorgt ervoor dat de contactpunten steeds zuiver zijn, dit in tegenstelling tot de traditionele afvoerputjes. De rest van de installatie: de vacuümpomp en een centraal opvangvat dat het afvalwater loost richting riolering kan zich op een andere plaats bevinden, bv in de kelder of technische ruimte. 


Figuur : gebruik van het aansluitpunt in de vloer (boven: verwijderen afdekplaatje; midden: bevestigen slang; onder: afzuiging) 

Voordelen

Naast de verhoogde hygiëne  en tijdswinst is een niet te versmaden voordeel dat het waterverbruik drastisch verlaagd kan worden (tot 50% reductie) en dat er minder detergenten gebruikt worden. Verder is het zeer gemakkelijk om met het toestel te reinigen in hoeken en spleten.

Idee

Lintec is actief als verdeler en installateur van industriële vaatwassers in grootkeukens en restaurants. Vanuit de dagelijkse contacten met de klanten detecteerde het bedrijf de nood aan efficiëntere reinigingsmethoden. Bij de ontwikkeling van de Skylla kon Lintec beroep doen op het innovatiecentrum Vlaams-Brabant en op verschillende dienstenverleners in het innovatienetwerk. Het WTCB deed onderzoek naar de technische vereisten en normen van het systeem. Lintec heeft een patentaanvraag lopende bij het EPO (Europen Patent Office) om zowel de methode van reinigen als het contactpunt in de vloer te beschermen. Vooral bij nieuwbouw en renovatie lijkt het interessant om dit systeem te integreren tijdens de bouwfase.

Bronnen

  • Lintec
  • Innovatiecentrum Vlaams-Brabant