Actief golfkarton voor groenten en fruit

Het toevoegen van ethyleenabsorbers in de structuur van golfkarton kan toelaten kartonnen dozen op de markt te brengen die de houdbaarheid van groenten en fruit verlengen.

Het bedrijf SCA heeft in samenwerking met het Fraunhofer instituut een nieuwe technologie ontwikkeld om ethyleenabsorbers in golfkarton te integreren. Hierbij worden de caviteiten in de structuur van het golfkarton behandeld met een component die de binding mogelijk maakt met deze absorbers. Bovenop dit geheel komt vervolgens nog een papieren coating.

Ethyleen is een plantenhormoon dat door verschillende groente- en fruitsoorten wordt geproduceerd om het rijpingsproces te starten (vb. tomaten, appels, bananen). Door het geproduceerde ethyleengas tijdens bewaring van deze groenten en fruit te absorberen uit de opslagruimte of de verpakking kan het rijpingsproces worden vertraagd. Deze technologie behoort tot de groep van actieve verpakkingen, wat materialen zijn die bepaalde componenten absorberen of vrijgeven tijdens bewaring met het doel de houdbaarheid van het verpakte product te verlengen.

Door deze ethyleenabsorbers te integreren in het verpakkingsmateriaal hoeven er geen aparte zakjes met absorberend materiaal te worden gebruikt. Op termijn kan dit eventueel ook leiden tot een alternatief van de momenteel toegepaste installaties in opslagruimtes voor dergelijke groenten en fruit, die de concentraties aan ethyleengas op een bepaald laag niveau houden. Dit zou bijvoorbeeld mogelijkheden kunnen bieden voor opslagruimtes die momenteel niet beschikken over dergelijke installaties.

Bron

Foodquality.com