Totale validatie van aseptische vulmachines een stap dichterbij.

Het verpakken van gesteriliseerde levensmiddelen in verpakkingen, die aseptisch werden gemaakt, verloopt niet zonder risico. Een nabesmetting is niet altijd uitgesloten. Als pathogene micro-organismen zich dan in het levensmiddel kunnen ontwikkelen is er een reëel gevaar voor de volksgezondheid.

Het valideren gaat niet alleen om de efficiëntie van de vulmachine, maar minstens even veel om het gecontroleerde en efficiënte gebruik ervan door mensen. De vuller en de omgeving van de vuller dienen perfect gereinigd en gedesinfecteerd te worden. De ontsmetting van de verpakking en een goede afdichting dienen het binnendringen van micro-organismen te beletten. De validatie kan gebeuren door een reeks EHEDG-testmethodes (European Hygienic Engineering & Design Group).

EHEDG Doc.nr

Titel

Doc.2

Methode voor het bepalen van de in-place reinigbaarheid van procesapparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie 

Doc.4

Methode voor het bepalen van de in-line pasteuriseerbaarheid van procesapparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie 

Doc.5

Methode voor het bepalen van de in-line ¬steriliseerbaarheid met stoom van procesapparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie 

Doc.7

Methode voor het bepalen van de bacteriedichtheid van procesapparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie 

Doc.15

Methode voor het bepalen van de in-place reinigbaarheid van middelgrote apparatuur voor de voedingsmiddelenindustrie  

Doc.19

Methode voor het bepalen van het bacteriële retentievermogen van hydrofobe membraanfilters 

Doc.21

Challenge tests voor de evaluatie van hygiënische eigenschappen van verpakkingsmachines voor vloeibare en semi-vloeibare producten 

Ook wordt voor document 30, Richtlijnen voor luchtbehandeling in voedingsmiddelenbedrijven in februari 2012 een subgroep opgericht die op basis van Europese (EN 779, EN 1822, EN 13779) en Duitse (VDI 6022 en VDI 2083) normen het document zal opstellen. Hopelijk zal dit ook bijdragen tot normering van de omgevingslucht voor vulsystemen.

Pack4Food volgt de evoluties op de voet en werkt binnen het nieuwe VIS-traject ‘Duurzame en functionele verpakkingen’ aan projecten die deze nieuwe ontwikkelingen volgen. Zo komen de deelnemers aan het project: verbetering van sealtechnieken (goede afdichting) op 8 december voor een eerste keer samen om de prioriteiten vast te leggen. Daarnaast worden op de aansluitende algemene vergadering een aantal voorstellen geformuleerd om het gebruik van GMP te stimuleren. Bedrijven die interesse hebben in deelname aan deze projecten zijn welkom. Er wordt deze keer wel gevraagd om zich te engageren voor een periode van 4 jaar. Dit kan door voordien een intentieverklaring tot lidmaatschap te ondertekenen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Pack4Food (www.Pack4Food.be) of bij een van de technologische adviseurs.

Bronnen

  • Validation of aseptic packaging machines New Food Volume 14, Issue 5, 2011 (www.newfoodmagazine.com)
  • New EHEDG subgroup”Air Handling”-Call for experts (www.ehedg.org )