Tweet uw bedrijf ook al?

Facebook, Twitter, LinkedIn… Wat startte als een hype, groeit stilaan uit tot een vaste waarde in het dagelijkse leven. Een maatschappij zonder sociale media is bijna niet meer in te denken. Hoe kan u als bedrijf hier mee omgaan?

Als bedrijf moet u zich er van bewust zijn dat het grootste deel van uw medewerkers reeds actief zijn op sociale media. Maw ook al bent u als bedrijf niet actief, uw medewerkers zijn dat wel. Een boodschap die verspreid wordt, kan een enorme doelgroep bereiken. U kan dit als bedrijf positief aanwenden in de communicatie en marketing, maar u moet er ook over waken wat precies verteld wordt over het bedrijf vanuit de eigen organisatie.

Sociale media

Sociale media is een verzamelnaam voor internettoepassingen die gebruikt worden voor het delen van informatie en meningen. Het zijn de gebruikers van de sociale media die zorgen voor de creatie van de inhoud. Die bestaat uit teksten, geluidsfragmenten of beelden. De inhoud wordt niet alleen gecreëerd en gebruikt door andere gebruikers maar ook gedeeld en gewaardeerd in interactie en dialoog. Zo wordt de inhoud voortdurend aangevuld en verrijkt. 

Sociale media onderdeel van communicatiestrategie

De keuze om sociale media te gebruiken hangt in de eerste plaats af van de antwoorden op een aantal vragen: hoe staat uw bedrijf tegenover sociale media? Wat zijn de communicatiedoelstellingen? Tot wie richt de communicatie zich? Wat is de inhoud van de communicatie? Wat zijn de meest geschikte communicatiemiddelen? Op basis van de antwoorden op deze vragen zullen de sociale media misschien een bevoorrecht communicatiekanaal blijken te zijn. 

Wat kan je als bedrijf doen met sociale media?

Als sociale media goed ingezet worden, kunnen ze helpen om

  • een groter publiek of net een zeer specifieke doelgroep te bereiken
  • een relatie aan te gaan met het doelpubliek, aan klantenbinding te doen,
  • interactie met en participatie van de klant te vergemakkelijken
  • de kloof tussen overheid en burger te verkleinen
  • de dialoog aan te gaan met de eigen medewerkers
  • snel te informeren, bv. in crisissituaties
  • op lange termijn de kosteneffectiviteit van de communicatie te verhogen
  • aan reputatiemanagement te doen
  • de afhankelijkheid van de traditionele media te verminderen
  • snel feedback te krijgen 

Gevaren van sociale media

Met de komst van de sociale media verandert de manier van werken, communiceren en kennis delen. De interactie tussen veel verschillende mensen biedt kansen, maar kan ook minder gewenste gevolgen hebben. Daarom is het belangrijk spelregels te bepalen die iedereen kent en volgt. Voorbeelden zijn: vertel alleen wat je zeker weet, wees eerlijk en geloofwaardig, toon respect voor je klanten, collega’s en bedrijf, enz. 

Het is ook aan te raden een infosessie te voorzien voor alle werknemers in het bedrijf over hoe ze moeten omgaan met sociale media. 

Bron

Aanbevelingen bij het gebruik van sociale media. Dit document is opgesteld als gids voor federale communicatoren, maar is zeker ook toepasbaar voor de industrie.