Hormonen beïnvloeden ons eetgedrag

Het eetgedrag is een complex proces waarbij zowel genetische als omgevingsfactoren een rol spelen. Wist u dat er hormonen zijn die uw eetgedrag beïnvloeden?

Wanneer voeding de maag en de darm passeren, worden hormonen vrijgesteld in het bloed. Tot deze hormonen behoren cholesystokinine (CKK), GLP-1, bombesine, PYY, ghreline, enterostatin, glucose afhankelijk insulinotrofisch peptide (GIP), leptine, pancreas polypeptide en somatostatin.

 

De effecten van deze hormonen zijn voelbaar op korte of langere termijn:

  • Onmiddellijk effect op maaglediging: CCK, GLP-1 en bombesine
  • Latere effecten op verzadiging en hongergevoel: PYY, ghreline, enterostatin, GIP, leptine, pancreas polypeptide en somatostatin

De korte en lange termijn effecten beïnvloeden elkaar. De lange termijn effecten zijn meer relevant voor de obesitas problematiek.

 

CKK en GLP-1

 

Het meest onderzochte hormoon in de relatie met honger of zin in eten is CKK. Dit hormoon komt vrij in de bloedbaan als reactie op de aanwezigheid van vet en proteïne. Samen met GLP-1 zorgt CKK voor een verzadigingsgevoel onmiddellijk na het eten.

CKK en GLP-1 werken via:

  • Pylorische druk, dit is de druk op de spier tussen maag en darm
  • Maagwerking
  • Maagspier ontspanning

Ze zorgen op die manier voor een vertraging van de maaglediging en een toename van de uitzetting van de maag.

 

Leptine

 

Leptine promoot net zoals CKK het verzadigingsgevoel. Het verschil met CKK is dat het effect van leptine op langere termijn, namelijk een aantal dagen na eten, merkbaar is.

 

Ghreline

 

Ghreline wordt geproduceerd door de maag en de pancreas. Het heeft een tegengestelde werking ten opzichte van CKK, GLP-1 en leptine. Gherline zorgt ervoor dat we honger hebben en dus willen eten. De hoeveelheid ghreline neemt toe voor de maaltijd en neemt af na de maaltijd.

 

Bombesine

 

Bombesine wordt geïsoleerd uit de huid van de Europese amfibie Bombina bombina. Dit hormoon gaat de maaglediging bij mensen tegen.

 

Bronnen

  • Genetics of eating behavior: established and emerging concepts. Nutrition reviews (2011), 69 (1), 52-60.
  • Biomarkers of satiation and satiety. The American journal of clinical nutrition (2004), 79, 946-961.