Traceren van contaminatiebronnen via FT-IR

Bacteriën, gisten en schimmels kunnen op verschillende punten in het productieproces een voedingsproduct contamineren. Noorse onderzoekers ontwikkelden een nieuwe methode om potentiële contaminatiebronnen op te sporen.

Grondstoffen, machines, leidingen, transportbanden en verpakking hebben met elkaar gemeen dat het allemaal mogelijke bronnen zijn van microbiële contaminatie in de productieketen. Het Noorse onderzoeksinstituut Nofima Mat en het verpakkingsbedrijf Elopak hebben in een onderzoeksproject een snelle en economisch rendabele methode ontwikkeld om contaminatiebronnen te identificeren. 

Met behulp van “Fourier Transform Infrared (FT-IR)” spectroscopie slaagden de onderzoekers erin om ongewenste micro-organismen in afgewerkte producten te detecteren en hen terug te traceren tot op verschillende fasen in het productieproces. De methode kan gebruikt worden voor de meeste micro-organismen omdat ieder micro-organisme een uniek spectraal profiel genereert. 

Cruciaal voor de werking van de FT-IR methode is een database met spectrale profielen van verschillende micro-organismen uit voedingsproducten. Voor het achterhalen van contaminatie bronnen gingen de Noorse onderzoekers als volgt te werk. In een eerste fase werden op verschillende plaatsten in het productieproces (grondstof, na processing, na verpakking, na distributie) een groot aantal productstalen genomen en via FT-IR geanalyseerd. Vervolgens werden eindproducten (ook na vervaldatum) grondig geanalyseerd. Wanneer hierin micro-organismen gevonden werden, dan werd het profiel vergeleken met de profielen in de aangelegde database om te achterhalen waar in de keten een bepaalde bacterie, gist of schimmel het eerst in het product verscheen.  Met het FT-IR instrument kunnen tot 100 spectrale profielen per uur verzameld worden. 

De onderzoekers erkennen dat er verschillende andere methoden bestaan om contaminatiebronnen op te sporen zoals bv DNA gebaseerde PCR-technieken. Toch lijkt de nieuwe techniek op basis van FT-IR de meest kostenefficiënte oplossing. Een bijkomend voordeel is dat operatoren geen microbiologen hoeven te zijn om micro-organismen te detecteren. Bedrijven die deze techniek zouden gebruiken, kunnen specifiek voor hun producten een eigen database aanleggen. 

Bronnen