Rotatieve versus lineaire vulsystemen voor vloeibare levensmiddelen.

Vulsystemen voor vloeibare levensmiddelen worden gekozen in functie van de gewenste houdbaarheid, de keuze van de verpakkingseenheid en de verwachte omzet. De consument verwacht een afgewerkt (smaakvol, houdbaar) en gepersonaliseerd (volume-eenheid ,identificatie) product. Dit leidt tot een grote verscheidenheid aan producten en verpakkingen.

Onvermijdelijk komt de levensmiddelenproducent bij de verpakking van vloeibare levensmiddelen voor belangrijke keuzes te staan. De keuze van een vulsysteem zal niet alleen afhangen van de verwachtingen van de consument, maar kan zelfs gevolgen hebben voor de hele bedrijfscultuur. Zo is er een zeer verschillende aanpak tussen hot fill en aseptische vulsystemen. De algemene hygiëne is gelijklopend, evenals de houdbaarheidstesten nadien. Maar de parameters voor de controle van de goede werking van de machine zelf en de materiaaleigenschappen van het verpakkingsmateriaal kunnen zeer verschillend zijn.

De eerste keuze die moet worden gemaakt is gerelateerd tot de verwachtte houdbaarheid van het levensmiddel. Uit de kennis van de eigenschappen van een levensmiddel en de omgeving waarin we het willen bewaren kan voor een vulsysteem bepaald worden aan wat het moet voldoen ( chemische en microbiologische vereisten) om de gewenste houdbaarheid te bereiken. Deze vereisten dienen te worden getoetst aan de mogelijkheden geboden door verpakkingsmaterialen en systemen die op de markt beschikbaar zijn.

Rekening houdend met het af te vullen volume per verpakkingseenheid, dient de producent dan na te gaan aan welke snelheid het product kan worden afgevuld. Lineaire vulsystemen (met eventueel evenwijdige lijnen ) zijn meestal beperkt tot 12.000 eenheden per uur terwijl rotatieve systemen voor kleine verpakkingsvolumes snel tot capaciteiten boven de 50.000 eenheden per uur draaien.

Voor beide systemen (lineair en rotatief) worden afhankelijk van de gewenste microbiële houdbaarheid vulmachines aangeboden met standaard,clean, ultraclean of aseptische eigenschappen. Lineaire en rotatieve systemen vertonen een aantal opmerkelijke verschillen die tot uiting komen in de betrouwbaarheid en het uiteindelijke kostenplaatje.

Bij lineaire aseptische vulmachines is de steriele kamer bijvoorbeeld kleiner dan de steriele kamer die nodig is in rotatieve systemen. De kostprijs wordt op deze wijze gereduceerd, omdat er bijvoorbeeld ook minder energie nodig is om de steriliteit te handhaven, maar de uiteindelijke vergelijking gebeurt door de kostprijs per geproduceerde verpakkingseenheid te berekenen.

Pack4Food heeft de nodige expertise in huis om bedrijven die hun vulsystemen op punt willen stellen of vernieuwen de beste keuze te helpen maken.

Een van de nieuwe deeltrajecten binnen Pack4Food, optimalisatie en verbetering lasmaterialen en systemen wil hier ook een bijdrage leveren aan een deelaspect van het vulsysteem (interactie vulsysteem en verpakkingsmateriaal).Op 20 september 2011 heeft rond deze problematiek een info- en demo-namiddag plaats op het Belgisch Verpakkingsinstituut (BVI) te Zellik.