Door comfort food voel je je écht goed

Het feit dat mensen naar vettig eten grijpen om zich beter te voelen is niet louter psychologisch of zintuiglijk bepaald, zo blijkt.

Er is wel degelijk een wetenschappelijke basis voor de zin naar ongezond eten om ons beter te voelen, het zogezegde emo-eten of comfort food. De link tussen voeding en emoties is reeds lang gelegd, maar dat dit fenomeen niet alleen te wijten is aan psychologische en/of zintuiglijke factoren, is recentelijk bewezen door onderzoek aan de K.U.Leuven, de University of Manchester en de Queen Mary University of London. 

In het onderzoek werd bij de proefpersonen via een maagsonde, en dus onbewust en zonder zintuiglijke ervaring, een vetzuuroplossing toegebracht terwijl zij naar droevige of neutrale muziek luisterden en bijpassende beelden bekeken. Intussen werd via MRI de hersenactiviteit gemeten en gaven de proefpersonen ook zelf aan hoe, en hoe hongerig ze zich voelden.Zowel uit de gemeten hersenactiviteiten als uit de aangegeven stemming bleken proefpersonen minder droevigheid te ervaren na toediening van vetzuren. En dit in vergelijking met de controlegroep die enkel een zoutoplossing ingebracht kregen in de maag. Daarnaast bevestigden zowel de proefpersonen als de controlegroep dat de droevige beelden en muziek het hongergevoel verhoogden, maar dit effect minder sterk was bij toediening van de vetzuren. Dit is het bewijs dat vet eten wel degelijk een remedie is tegen een sombere gemoedstoestand, ook wanneer de inname onbewust gebeurt. Hoe de vetzuren de emotionele toestand beïnvloeden, is nog niet precies gekend maar waarschijnlijk hormonaal geregeld. Het onderzoek opent in ieder geval nieuwe deuren naar de oorzaken van obesitas en eetstoornissen. 

Bronnen