De ideale oplossing: flexibele verpakkingen voor een meer duurzame verpakkingsindustrie?

Een flexibele verpakking biedt de perfecte oplossing voor de duurzame uitdagingen van vandaag, volgens een recent verschenen publicatie. Eenvoudige en passende antwoorden bieden een efficiënte oplossing voor het beter portioneren, een langere houdbaarheid en de vraag van de consument naar convenience. Een flexibele verpakking kan zowel de functionaliteit van de verpakking optimaliseren als ervoor zorgen dat grondstoffen optimaal gebruik worden. Dit biedt de mogelijkheid om aanzienlijke economische, ecologische en sociale voordelen te creëren.

Effectiviteit en efficiëntie zijn de fundamentele factoren die de uiteindelijke duurzaamheid van een verpakking definiëren. Wanneer een volledige levenscyclus wordt beschouwd biedt een flexibele verpakking vaak de ideale oplossing. Bij deze volledige levenscyclus wordt rekening gehouden met alle deelaspecten van de volledige supply chain, met de verpakking zelf en met alles wat erna gebeurt. Verpakking producenten en merkeigenaren ontwerpen immers verpakkingen zodat de functionele effectiviteit en de efficiëntie van de gebruikte grondstoffen ideaal is. We denken dat er hier in de toekomst nog wel ruimte is voor beter (duurzamer) gebruik van grondstoffen. We noemen dit de perfecte product tot verpakking ratio.

Goede ontwerpen leveren immers ook goede verpakkingen. Een flexibele verpakking bezit een groot aanpassingsvermogen waardoor bij een goed ontwerp voordelen voor duurzaamheid ontstaan. Deze voordelen zijn bijvoorbeeld de juiste grootte van de porties, hersluitbare verpakkingen die afval minimaliseren, informatie op de verpakking die de juiste opslag en gebruik verzekert en lichtgewicht verpakkingen die de kosten van de opslag, distributie en vervoer verlagen. Alhoewel deze voordelen ook wel voorkomen bij rigide verpakkingen kan men toch stellen dat bijvoorbeeld stand-up pouches wel een meerwaarde betekenen doordat ze lichter zijn in gewicht, de nodige barriére hebben, kunnen rechtstaan en minder plaats in de vuilnisbak bij de consument innemen.

Het potentieel om te innoveren, zoals door het lichter maken van de verpakking, kan de milieueffecten met betrekking tot de verpakkingsmaterialen verminderen, maar biedt ook grote voordelen voor opslag en transport van deze producten. Ook als de bijdrage van flexibele verpakkingen aan de totale materiaal- en milieueffecten van een product minimaal zijn, kan het wel een cruciale rol spelen in het verlengen van de houdbaarheid en het behoud van gevoelige hoogwaardige bestanddelen zoals complexe aroma’s.

Het inzetten van multilaags materialen vergemakkelijkt de zoektocht naar de verpakking door het combineren van nuttige eigenschappen van verschillende materialen. De introductie van een dunne folie laag om een ​​absoluut barrière-effect te creëren kan leiden tot grote voordelen in het behoud van de voedingswaarde, de uitbreiding van de houdbaarheidstermijn en vervolgens minder afval.

Ten slotte kunnen de voortdurend nieuwe vragen van de consument naar convenience ook snel en effectief opgelost worden door middel van flexibele verpakkingen. Het juist portioneren en het creëren van speciale promotieversies zijn allemaal mogelijk zonder nieuwe machines of productieprocessen.

Voor meer informatie kan u steeds terecht bij Pack4Food (www.Pack4Food.be) of bij ondergetekende technologieadviseur. (luc.vandewalle@UGent.be)

Bron: Flexible Packaging Europe ; The perfect fit : Flexible solutions for a more sustainable packaging industry.