Hoe ethyleenaccumulatie vermijden bij EMAP-verpakte fruitsoorten?

Door het incorporeren van zeolieten in een verpakkingsfilm kan de absorptie van ethyleen verbeterd worden. Dit heeft echter geen invloed op de zuurstofdoorlaatbaarheid van de film, wat toepassingen mogelijk maakt voor het verpakken van ethyleen-gevoelige fruitsoorten onder verlaagde zuurstofconcentraties.

Bij verpakking van fruit spelen verschillende factoren een belangrijke rol. Naast temperatuur zijn dit voornamelijk de gasdoorlaatbaarheid en meer bepaald de doorlaatbaarheid voor zuurstof, CO2 én ethyleen. Deze laatste is namelijk de activator van rijpingsprocessen bij verschillende fruitsoorten. Een recente studie beschrijft een tweelaagsfilm, bestaande uit LDPE en uit SEBS (gemodificeerde polystyreen), waaraan zeolieten werden toegevoegd die ethyleen absorberen. Hierdoor wordt het geproduceerde ethyleen, afkomstig van fruit, geabsorbeerd door de verpakkingsfilm, waardoor de rijping van het fruit vertraagd wordt met een houdbaarheidsverlenging tot gevolg. Verder bleek de zuurstofdoorlaatbaarheid van de film ongewijzigd, waardoor een verpakking onder verlaagde zuurstofconcentratie mogelijk bleef. Deze lage zuurstofconcentratie zorgt voor een verlaagde respiratiesnelheid, wat in combinatie met de verlaagde ethyleenconcentratie een significante houdbaarheidsverlenging tot gevolg kan hebben.

De film combineert een grote ethyleenabsorptie met voldoende flexibiliteit; wat voornamelijk te wijten is aan de tweelaagsstructuur met LDPE. Verder bleek de incorporatie van zeolieten te resulteren in een verlaagde CO2-doorlaatbaarheid, wat een meerwaarde kan bieden voor verpakkingen onder beschermende atmosfeer . Een verhoogde CO2-concentratie in de verpakking, veroorzaakt door de respiratie van het fruit in combinatie met de verlaagde CO2-doorlaatbaarheid van de film, zal zorgen voor een verdere daling in de respiratiesnelheid van het fruit.

Bovenstaande verpakkingsfilm maakt het mogelijk een verlaagde zuurstofconcentratie te combineren met een verlaagde ethyleenconcentratie mét behoud van voldoende CO2 in de verpakking, wat de houdbaarheid verlengt.

Bron

Monprasit, P., Ritvirulh, C., Sooknoi, T., Rukchonlatee, S., Fuongfuchat, A., Sirikittikul, D. 2011. Selective ethylene-permeable zeolite composite double-layered film for novel modified atmosphere packaging. Polymer Engineering and science, 51(7), 1264-1272. DOI: 10.1002/pen.21924