Hoe richt je een sensorische testruimte in?

Een sensorische testruimte met individuele smaakhokjes voor sensorische evaluatie van voedingsmiddelen en contactmaterialen moet voldoen aan een aantal minimale eisen. ISO-norm 8589:2007 helpt u handig op weg naar een optimaal design van uw smaaklokaal.

Sensorische testruimten met individuele smaakhokjes worden ingericht om sensorische evaluaties uit te voeren onder gecontroleerde en gestandaardiseerde omstandigheden waarbij gestreefd wordt naar minimale afleiding voor de proefpersonen. Bovendien wenst men met een optimaal design van de testruimte psychologische beïnvloeding op de sensorische waarnemingen te minimaliseren. 

Enkele criteria voor een sensorische testruimte: 

  • rustige, comfortabele ruimte
  • voorzien van luchtafzuiging (geurvrij) en/of airconditioning
  • individuele testhokjes (minimale afmetingen: 0,9 m breedte; 0,6 m diepte)
  • eventueel doorgeefluikjes voor aanbieding van de stalen (verschillende types mogelijk)
  • afzonderlijke bereidingsruimte, gelegen dichtbij het smaaklokaal maar toch voldoende afgesloten om interferentie (lawaai en geur) te vermijden
  • verlichting met mogelijkheid tot gebruik van gekleurd licht (bij voorkeur rood licht voor het maskeren van kleur- en glansverschillen, voornamelijk bij verschiltesten)
  • inerte, geurloze materialen voor de inrichting van het smaaklokaal
  • gebruik van inerte, geurloze recipiënten voor de bereiding en presentatie van de stalen
  • eventueel computerondersteuning met sensorische software (Fizz®, FSA®, Tastel®, Compusense®, EyeQuestion® (webgebaseerd), …)

In de ISO-norm 8589:2007 werden enkele voorbeelden van grondplannen voor de totaalinrichting van een sensorische testruimte opgenomen. Hierbij is het essentieel dat het smaaklokaal en de bereidingsruimte van elkaar gescheiden zijn.

Bronnen

  • ISO 8589:2007 Sensory analysis – General guidance for the design of test rooms
  • International method ASTM 1986 – Physical requirements for sensory evaluation labs E205-207